Obavještenje o nabavci: projekat „Informacioni sistem trezora Brčko distrikta BiH“

28/04/2014

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM BROJ 423-2-2-11-26/14     Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN       I.1. Podaci o ugovornom organu     Naziv: Ured/Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave     Kontakt osoba: Mirnesa Mašić   Adresa: Vrazova 9   Poštanski broj: 71000   Općina/Grad: Sarajevo – Centar   IDB/JIB: 4200334950020   Telefon: 033565760 […]

Konferencija u Ankari: Prezentiran proces o RJU u BiH

26/04/2014

Udruženje eksperata pri uredu premijera Republike Turske 24. i 25. aprila u Ankari organizirali su Konferenciju o efikasnosti i efektivnosti balkanskih zemalja u javnoj administraciji. Ispred naše zemlje, učešće na konferenciji uzele su doc.dr. Kata Senjak u ime Fakulteta za javnu upravu, Semiha Borovac državna koordinatorica za refrmu javne uprave BiH i Azra Branković stručna […]

Reforma javne uprave BiH je na pola puta

25/04/2014

Reforma javne uprave jedan je od šest ključnih prioriteta Evropskog partnerstva, jednog od instrumenata procesa stabilizacije i pridruživanja naše države Evropskoj uniji. A javna uprava sposobna za usvajanje i provođenje evropskih propisa jedan od najvažnijih preduslova za članstvo BiH u EU. Izgradnja upravnih kapaciteta, sposobnih da usvoje i provedu 35 poglavlja legislative EU – kriterij […]

Početna konferencija projekta „Jačanje antikorupcijskih kapaciteta ”

25/04/2014

Početna konferencija projekta “Jačanje antikorupcijskih kapaciteta i mreža organizacija civilnog društva iz te oblasti“ održana je u Sarajevu u petak, 25.04.2014.godine. Konferencija je poslužila za predstavljanje zaključaka i preporuka dobijenih tokom istraživanja uticaja postojeće Antikorupcijske strategije i njenog Akcionog plana, metodološkog pristupa u izradi navedenih dokumenata za period 2015-2019, kao i za predstavljanje projekta svim […]

Sastanak NT Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju

24/04/2014

Sastanak Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju iz reformske oblasti Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika bit će  održan u četvrtak 24. aprila 2014. godine u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, s početkom u  12 sati na 4. spratu u sali 420. Predloženi dnevni red: 1.    Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka […]

Istraživanje: Borba protiv korupcije najznačajnija za ulazak BiH u EU

24/04/2014

Istraživanje javnog mnijenja koje je Direkcija za evropske integracije provela u prvom kvartalu ove godine, pokazalo je da 85 posto građana BiH podržava integraciju u EU, što je 3 posto više u odnosu na istraživanje iz 2013. godine. Da reforme treba provoditi radi boljih uslova života u BiH, nezavisno od uslova za članstvo u EU, […]

Obrazac za prijavu nepravilnosti i/ili korupcije

24/04/2014

Ured koordinatora za reformu javne uprave donio je Pravilnik o prijavljivanju nepravilnosti i/ili korupcije, postupanju po prijavama nepravilnosti i/ili korupcije i zaštiti zaposlenog koji prijavi nepravilnosti i/ili korupciju u Uredu koordinatora. Tim pravilnikom definisani su način, kanali, prava i obaveze lica koja žele da podnesu prijavu. Prijavljivanje nepravilnosti i/ili korupcije može biti povjerljivo što znači […]

Počeo novi EU projekat podrške reformisanoj, efikasnoj i transparentnoj javnoj upravi u BiH

14/04/2014

Konferencija kojom se označava početak projekta koji finansira EU „Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi (EUHRM)“ održana je danas u Delegaciji Evropske unije u BiH. Projekat predstavlja dio šire podrške koju Evropska unija pruža reformi javne uprave u BiH, kao važan dio sveukupnog procesa evropskih integracija, s ciljem da doprinese izgradnji efikasnije i […]

Sastanak Nadzornog tima za oblast eUprava

11/04/2014

Sastanak Nadzornog tima reformske oblasti eUprava bit će održan 11. aprila 2014. godine u Banja Luci u prostorijama Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 1, sa početkom u 13 sati. Za pomenuti sastanak predložen je sljedeći dnevni red:   1.    Usvajanje dnevnog reda2.    Usvajanje Zapisnika sa prošlog sastanka Nadzornog tima3.    Diskusija o projektnom prijedlogu […]

Potpisan ugovor za implementaciju projekta „Rodno odgovorno budžetiranje“

11/04/2014

Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH i  Zoran Živković, predstavnik konzorcija firmi SRC Slovenija, SRC Beograd i Avacom group Mostar potpisali su danas u Sarajevu ugovor o implementaciji projekta „Rodno odgovorno budžetiranje“ iz oblasti reforme javne uprave . Radi se o nadogradnji  najmodernijeg informacionog sistema za upravljanje budžetom – BMIS koji […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts