Održan sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

30/04/2011

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa  održan je u utorak, 26. aprila  u prostorijama Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH u zgradi Parlamentarne skupštine u Sarajevu. Pored predstavnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave sastanku su prisustvovali i članovi i zamjenici članova Nadzornog tima za oblast Unapređenje […]

Radionica Nadzornog tima za oblast Javne finansije

28/04/2011

Radionica za članove i zamjenike članova Nadzornog tima za reformsku oblast Javne finansije sa sljedećim dnevnim redom: 1. Priprema za implementaciju projekta „ Informacioni sistem za upravljanje budžetom“: a.) Formiranje Implementacionog tima za projekt BMIS b.) Zadaci implemetacionog tima c.) Smjernice za rad implementacionog tima d.) Uloga Nadzornog tima u implementaciji projekta BMIS e.) Koraci […]

Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

26/04/2011

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima; 2. Implementacija mjera iz revidiranog Akcionog plana 1 u 2011. godini; 3. Razno;                                               biće održan 26.04.2011. godine u zgradi zgradi […]

Održan 4. sastanak IPA višekorisničke sektorske radne grupe za javnu upravu

21/04/2011

Četvrti sastanak IPA višekorisničke radne grupe za javnu upravu u okviru programiranja višekorisničke IPA (MB MIPD 2011-2013), kojeg je organizirala Evropska komisija- Generalna direkcija za proširenje održan je Danilovgradu u prostorijama Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) 14. i 15. aprila ove godine. Na sastanku je je prezentiran pregled dosadašnjih aktivnosti za svaku sektorsku radnu […]

Norveška i Švedska pomažu reformu javne uprave

13/04/2011

Dnevne novine „San“, 13. 04. 2011.– Članovi UO Fonda za reformu javne uprave su na sjednici u Mostaru utvrdili Nacrt Memoranduma III za uspostavu Fonda za RJU kojim će se obezbijediti njihovo dalje učešće u finansiranju reforme. Upravni odbor utvrdio je nacrt ovog memoranduma nakon što je Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške izrazilo spremnost da […]

Švedska i Norveška ulažu 6 miliona eura u Fond za RJU

12/04/2011

Nakon što je Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške izrazilo spremnost da uloži sredstava u Fond za RJU i doprinese realizaciji obaveza iz reforme javne uprave kao političkog kriterija za pristupanje EU kao i spremnosti švedske Agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) da nastavi ulagati u reformu javne uprave članovi UO Fonda za reformu javne […]

Obavještenje o nabavci: Projekat ” Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH”

12/04/2011

URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Ured koordinatora za reformu javne uprave Kontakt osoba: Aleksandar Karišik,Mirnesa Hodžić Adresa: Vrazova 9 Poštanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200334950020 Telefon: 033/ 565-776 033/ 565-786 Fax: 033/565-761 E-mail: Aleksandar.Karisik@parco.gov.ba Mirnesa.Hodzic@parco.gov.baInternet adresa: […]

Dvadeseta sjednica UO Fonda za reformu javne uprave

11/04/2011

Dvadeseta sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave biće održana u ponedjeljak, 11.04.2011. godine sa početkom u 11:00 sati u zgradi Vlade Federacije BiH, Ante Starčevića bb u Mostaru. Prijedlog dnevnog reda sjednice: 1. Zapisnik sa 19. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 21.01.2010. godine; 2. Informacija o realizaciji obaveza sa […]

Radionice u sastavu SPPD projekta

05/04/2011

UNDP koji je implementator projekta „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj javnih politika u BiH” (SPPD) organizira radionice za korisnike ovog projekta odnosno za predstavnike/ce i predstavnici državnih i entitetskih ministarstava nadležnih za sektore: rad i zapošljavanje, socijalna zaštita, malo i srednje poduzetništvo, transport i komunikacije, energetika, industrija, rudarstvo. Redoslijed održavanja radionica je: 23.-24. […]

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima

05/04/2011

Sastanak Nadzornog tima za za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, sa sljedećim dnevnim redom: 1.Usvajanje dnevnog reda sastanka, 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 15.02.2011. godine 3. Informisanje o toku realizacije projekta „Razvoj sistema za  upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH“ (uz učešće eksperata angažovanih na […]

Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts