Prolongiran rok za predaju zahtjeva za izdavanje poreznih kartica

30/04/2009

Porezna uprava FBiH i Ministarstvo finansija FBiH rok za predaju zahtjeva za izdavanje poreznih kartica od poslodavaca pomjerili su sa 1. maja na 1. juli 2009. godine. Pomjeren je i rok za izdavanje poreznih kartica od Uprave. Umjesto u julu, ovaj proces otpočet će u septembru. "Rokovi su prolongirani zbog tehničkih razloga. Mnogo smo radili […]

Utvrđene izmjene Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH

30/04/2009

Vijeće ministara BiH utvrdilo je 29. aprila 2009. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama u BiH koje praktično omogućavaju osnivanje banke u državnom vlasništvu, a gdje se kao najizvjesniji projekat izdvaja formiranje Post banke u RS. Izmjenama zakona, ukoliko ih prihvati i Parlament BiH, bankama s više od […]

Deveta sjednica UO FRJU

29/04/2009

Deveta sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave biće održana u srijedu 29.04. 2009. godine s početkom u 12:00 sati, u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH, Bulevar mira 1, Brčko distrikt BiH (sala 59). Prijedlog dnevnog reda sjednice: 1.    Usvajanje Zapisnika sa osme sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 12.03.2009. godine […]

Održana sjednica UO FRJU

29/04/2009

Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave (UO FRJU) na sjednici održanoj danas u Brčko distriktu BiH usaglasili su se o potrebi izmjena Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje FRJU, dokumenta kojeg su ranije potpisale vlade sva četiri nivoa vlasti u BiH (Vlada Fedracije BiH, Vlada Brčko distrikta BiH, Vlada Republike Srpske i Vijeće ministara […]

FBiH mora srezati budžete za 500 miliona KM

28/04/2009

Oslobođenje: Kako bi ispunila uvjete o zaključenju stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, BiH će morati ovogodišnje budžete na svim nivoima smanjiti za najmanje 696 miliona KM. Toliko iznosi minimalni konsolidirani deficit budžeta u BiH koji je utvrdilo državno Fiskalno vijeće u platformi za pregovore sa delegacijom MMF-a. Država i distrikt Brčko morat će […]

Uvode carine na proizvode iz Srbije i Hrvatske

28/04/2009

Nezavisne novine: Dom naroda parlamenta BiH usvojio je u prvom čitanju Zakon o zaštiti domaće proizvodnje kojim se na meso i mlijeko te njihove prerađevine porijeklom iz Srbije ili Hrvatske uvode pune carine. Primjena zakona počet će nakon što bude usvojen u drugom čitanju. "Potrebno je početi s naplatom punih carina na ovu grupu poljoprivrednih […]

Plaće zvaničnika konačno smanjene

28/04/2009

Dnevni avaz: Na zahtjev Predstavničkog doma, i Doma naroda Parlamenta BiH jučer je po hitnom postupku, bez ijednog glasa protiv, usvojio Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama u institucijama BiH. Prema ovom zakonu, osnovica za obračun plaća, za sve imenovane i izabrane zvaničnike s koeficijentom iznad četiri, a koji plaću primaju iz državnog budžeta, […]

Besplatna obuka za 1.500 osoba s evidencije biroa

28/04/2009

Nezavisne novine: Centar za prekvalifikaciju i zapošljavanje nezaposlenih osoba, koji otvara Sarajevska razvojna agencija (SERDA), počinje s radom sredinom maja. Očekuje se da će prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i razne treninge godišnje proći 1.500 osoba s područja sarajevske makroregije. Slijedi stažiranje za prekvalifikovane Od 36 nezaposlenih koji su nedavno, nakon prekvalifikacije, dobili zvanja komercijaliste i menadžera ključnih […]

Javni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu

27/04/2009

Na osnovu čl. 19. stav 4. i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06 i 32/07), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, raspisuje     […]

Javni oglas za popunu radnog mjesta

27/04/2009

Ured koordinatora za reformu javne uprave raspisao je javni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu. Radno mjesto za koje je raspisan oglas je stručni savjetnik za reformu javne uprave. Detalje oglasa pogledajte ovdje.

Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts