Rezultati ispitivanja zadovoljstva korisnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave

30/10/2018

Ured koordinatora za reformu javne uprave je u prethodnom periodu uradio ispitivanje zadovoljstva svojih korisnika. Naime, zbog unapređenja svoje efektivnosti i efikasnosti, ali i obaveza iz Principa javne uprave koje je SIGMA/OECD  razvila za potrebe javnih uprava zemalja regije Zapadnog Balkana i Turske, te želje da  se sistematski taj proces vodi i u narednom periodu, […]

Sjednica Nadzornog tima za oblast Upravni postupci i upravne usluge

26/10/2018

Sjednica Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupci i upravne usluge biće održana 05.11.2018. godine u Banja Luci, u zgradi Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, sa početkom u 12:00 sati. Za ovu sjednicu planiran je sljedeći dnevni red: Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice […]

Sjednicа Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima

22/10/2018

Sjednicа Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima će se održati u četvrtak, 25.10.2018. godine u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Za ovu sjednicu predložen je slijedeći dnevni red: Usvajanje dnevnog reda, Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 25.07.2018. godine, Informisanje o Prvom […]

U Briselu 18. i 19. oktobra 2018. održana je regionalna radionica u organizaciji GIZ i ReSPA u saradnji s Europskom komisijom

22/10/2018

GIZ Open Regional Funds (ORF) i regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) u saradnji s Europskom komisijom organizirali su 18. i 19. oktobra 2018. godine u Briselu Regionalnu radionicu o programiranju i implementaciji IPA II – Strateško planiranje i sektorski pristup u okviru  IPA II i naučene lekcije za sljedeći Višegodišnji financijski okvir. U okviru […]

Sastanak NT za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju

22/10/2018

Sastanak Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju bit će održan u ponedjeljak 05.11.2018. godine u Sarajevu u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Dubrovačka 6, s početkom u  12:00 sati.   Predloženi dnevni red:   Diskusija o preporukama Posebne grupe za reformu javne uprave, Razno.

Zaposlenicima i rukovodstvu prezentirani rezultati ispitivanja zadovoljstva korisnika

22/10/2018

Kenan Avdagić, stručni savjetnik za sektorske reforme i Vedrana Faladžić, viša stručna saradnica za odnose s javnošću, kao predstavnici Radne grupe za ispitivanje zadovoljstva korisnika i zaposlenih Ureda koordinatora za reformu javne uprave, jutros su svojim kolegama i rukovodstvu prezentirali rezultate anketnog istraživanja/ispitivanja zadovoljstva korisnika koje je provedeno u periodu od 17.09. do 1.10 2018. godine. […]

Ispitivanje zadovoljstva korisnika u Agenciji za javne nabavke

18/10/2018

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave prezentovali su praktična iskustva i načine ispitivanja zadovoljstva korisnika zaposlenim u Agenciji za javne nabavke BiH. Naime, ova institucija se odlučila da u narednom periodu provede ispitivanje zadovoljstva korisnika, a ekspertsku podršku  će u ovom procesu pored Ureda koordinatora pružiti i Program jačanja javnih institucija kojeg implementira GIZ. […]

24. sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija

16/10/2018

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija biće održan u petak, 26.10.2018. u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Dubrovačka br. 6. 71 000 Sarajevo, sa početkom u 13:00 sati. Predloženi dnevni red sastanka: Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a, Informisanje o stanju u reformskoj oblasti i novom Strateškom okviru za RJU […]

Predstavnici BiH učestvovali na sastanku CAF korespodenata

15/10/2018

U cilju stvaranja što efikasnije i efektnije javne uprave, predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, kao nacionalni CAF korespodenti, te predstavnici Agencije za državnu službu FBiH i Agencije za državnu upravu RS, prisustvovali su u petak, 12.10.2018. godine u Beču „CAF sastanku korespodenata“. Tema ovog sastanka je revizija modela CAF 2013 u novi model […]

Saradnja PARCO i drugih institucija u oblasti upravljanja kvalitetom

12/10/2018

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Agencije za državnu službu BiH, Agencije za državnu službu FBiH, Agencije za državnu upravu RS i programa Jačanja javnih institucija kojeg u BiH implementira njemački GIZ su jučer održali radni sastanak sa predstavnicima KDZ koji predstavljaju austrijski CAF Resursni centar. Ovaj sastanak je organizovan na inicijativu svih učesnika, […]

Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts