Rezultati ispitivanja zadovoljstva korisnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave

30/10/2018

Ured koordinatora za reformu javne uprave je u prethodnom periodu uradio ispitivanje zadovoljstva svojih korisnika. Naime, zbog unapređenja svoje efektivnosti i efikasnosti, ali i obaveza iz Principa javne uprave koje je SIGMA/OECD  razvila za potrebe javnih uprava zemalja regije Zapadnog Balkana i Turske, te želje da  se sistematski taj proces vodi i u narednom periodu, […]

Sjednica Nadzornog tima za oblast Upravni postupci i upravne usluge

26/10/2018

Sjednica Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupci i upravne usluge biće održana 05.11.2018. godine u Banja Luci, u zgradi Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, sa početkom u 12:00 sati. Za ovu sjednicu planiran je sljedeći dnevni red: Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice NT, Informacija o završenim […]

Sjednicа Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima

22/10/2018

Sjednicа Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima će se održati u četvrtak, 25.10.2018. godine u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Za ovu sjednicu predložen je slijedeći dnevni red: Usvajanje dnevnog reda, Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 25.07.2018. godine, Informisanje o Prvom periodičnom izvještaju […]

U Briselu 18. i 19. listopada 2018. održana je regionalna radionica u organizaciji GIZ i ReSPA u saradnji s Europskom komisijom

22/10/2018

GIZ Open Regional Funds (ORF) i regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) u saradnji s Europskom komisijom organizirali su 18. i 19. oktobra 2018. godine u Briselu Regionalnu radionicu o programiranju i implementaciji IPA II – Strateško planiranje i sektorski pristup u okviru  IPA II i naučene lekcije za sljedeći Višegodišnji financijski okvir. U okviru […]

Sastanak NT za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju

22/10/2018

Sastanak Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju bit će održan u ponedjeljak 05.11.2018. godine u Sarajevu u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Dubrovačka 6, s početkom u  12:00 sati.   Predloženi dnevni red:   Diskusija o preporukama Posebne grupe za reformu javne uprave, Razno.

Zaposlenicima i rukovodstvu prezentirani rezultati ispitivanja zadovoljstva korisnika

22/10/2018

Kenan Avdagić, stručni savjetnik za  sektorske reforme i Vedrana Faladžić, viša stručna saradnica za odnose s javnošću kao predstavnici Radne grupe za ispitivanje zadovoljstva korisnika i zaposlenih Ureda koordinatora za reformu javne uprave jutros su svojim kolegama i rukovodstvu prezentirali rezultate anketnog istraživanja/ispitivanja zadovoljstva korisnika koje je provedeno u periodu od 17.09. do 1.10 2018. […]

Ispitivanje zadovoljstva korisnika u Agenciji za javne nabavke

18/10/2018

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave prezentovali su praktična iskustva i načine ispitivanja zadovoljstva korisnika zaposlenim u Agenciji za javne nabavke BiH. Naime, ova institucija se odlučila da u narednom periodu provede ispitivanje zadovoljstva korisnika, a ekspertsku podršku  će u ovom procesu pored Ureda koordinatora pružiti i Program jačanja javnih institucija kojeg implementira GIZ. […]

24. sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija

16/10/2018

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija biće održan u petak, 26.10.2018. u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Dubrovačka br. 6. 71 000 Sarajevo, sa početkom u 13:00 sati. Predloženi dnevni red sastanka: Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a, Informisanje o stanju u reformskoj oblasti i novom Strateškom okviru za RJU 2018-2022. Informisanje […]

Predstavnici BiH učestvovali na sastanku CAF korespodenata

15/10/2018

U cilju stvaranja što efikasnije i efektnije javne uprave, predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, kao nacionalni CAF korespodenti, te predstavnici Agencije za državnu službu FBiH i Agencije za državnu upravu RS, prisustvovali su u petak, 12.10.2018. godine u Beču „CAF sastanku korespodenata“. Tema ovog sastanka je revizija modela CAF 2013 u novi model […]

Saradnja PARCO i drugih institucija u oblasti upravljanja kvalitetom

12/10/2018

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Agencije za državnu sluzbu BiH, Agencije za državnu sluzbu FBiH, Agencije za državnu upravu RS i programa Jačanja javnih institucija kojeg u BiH implementira njemački GIZ su jučer održali radni sastanak sa predstavnicima KDZ koji predstavljaju austrijski CAF Resursni centar. Ovaj sastanak je organizovan na inicijativu svih učesnika, […]

lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts
lis0 Posts
stu0 Posts
pro0 Posts
sij0 Posts
velj0 Posts
ožu0 Posts
tra0 Posts
svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts