Vlada Federacije BiH: usvojeni planovi komunikacija

27/08/2015

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog svog Ureda za odnose s javnošću, usvojila Plan komunikacije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 2015. do 2018. i Komunikacijski akcioni plan za 2015. godinu. S tim u vezi, Vlada je zadužila sve federalne organe navedene u ova dva plana na provedbu zadataka za koje su označeni kao nosioci. […]

Dragan Ćuzulan imenovan za koordinatora za reformu javne uprave

26/08/2015

Vijeće ministara je, na prijedlog predsjedavajućeg Vijeća ministara, donijelo Rješenje o imenovanju Dragana Ćuzulana za koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Na sjednici održanoj jučer u Sarajevu, Vijeće ministara BiH usvojilo je Polugodišnji izvještaj Ureda koordinatora za reformu javne uprave o napretku (Praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana 1 […]

Otpuštanjem administracije vlast se nije bavila

17/08/2015

Reforma javne uprave predstavlja jedan od preduslova za napredovanje zemlje na putu ka Evropskoj uniji. Evropska komisija je u više navrata pozvala BiH da jača javne institucije, a nastavak reformskih aktivnosti obaveza je iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU. U nedavno usaglašenoj Reformskoj agendi, reforma javne uprave navedena je kao jedan od ključnih […]

BiH na 31. mjestu izvještaja Index otvorene uprave za 2015. godinu

04/08/2015

Projekat svjetske pravde (World Justice Project, WJP) pridružuje se prethodnim naporima u predstavljanju pouzdanih podataka o otvorenosti uprave kroz WJP Indeks otvorene uprave 2015, izveštaj koji mjeri otvorenost uprave u praksi na osnovu iskustava i percepcije javnosti i stručnjaka u zemljama širom svijeta.  WJP indeks za 2015. godinu rangira zemlje na osnovu četiri parametra otvorenosti […]

srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts
lis0 Posts
stu0 Posts
pro0 Posts
sij0 Posts
velj0 Posts
ožu0 Posts
tra0 Posts
svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts