Osnove prava Evropske unije za prevodioce

30/09/2010

Direkcija za evropske integracije u saradnji sa Projektom tehničke podrške Direkciji organizira seminar „Osnove prava Evropske unije za prevodioce“. Ovo je prvi u nizu seminara koji se organizuju u vezi sa procesom prevođenja acquis communautaire-a u BiH. Cilj seminara je da se prevodioci zaposleni u institucijama na svim nivoima u BiH, koji prevode pravne akte […]

EU daje novac: Znamo li uzeti milione iz fondova?

30/09/2010

Evropska komisija objavila je nove pozive naučno-istraživačkim institucijama i djelatnicima da prijave projekte u okviru naučno-tehnološke saradnje kroz FP7, EUREKA i COST programe. Aplikacije mogu podnijeti pojedinci ili institucije iz zemaljama Evropske unije, zemalja kandidata i potencijalnih kandidata među koje spada i Bosna i Hercegovina. Sedmi okvirni program FP7 (Framework Programme) glavni je instrument Evropske […]

Donošenje i primjena tehničkih propisa EU

30/09/2010

Direktiva o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica počeće se primjenjivati od 29. decembra 2011. U oblasti tehničkih propisa pripreme za pristupanje BiH Evropskoj uniji se postupno manifestiraju u obliku naredbi kojima se EU zakonodavstvo preuzima u zakonodavstvo BiH. To je sveobuhvatan proces, koji je započet prije par godina i koji će […]

Softver za razvoj i nadgledanje nacrta zakona

28/09/2010

Imajući na umu obveze Bosne i Hercegovine u smislu obveznog usklađivanja zakonodavstva, TAIEX (Instrument Europske komisije za savjetodavnu podršku i razmjenu informacija kojeg realizira Odjel za institucionalnu izgradnju pri Generalnoj direkciji za proširenje)u suradnji sa Parlamentom Austrije u periodu od 28. do 29. rujna 2010. godine organizirat će studijsku posjetu u Austriji za državne službenike […]

1. januara 2011. se ukidaju vize za BiH i Albaniju

28/09/2010

Član Evropskog parlamenta i potpredsjednik Komisije za jugoistočnu Evropu, Jelko Kacin, izjavio je u Sarajevu da će Bosna i Hercegovina dobiti bevizni režim krajem ove godine. "Ponovit ćemo scenarij koji smo imali prošle godine, te je 1. januar naredne godine datum kada se ukidaju vize za BiH i Albaniju", izjavio je Kacin, koji je doputovao […]

Konferencija o ubrzanju euroatlantskih integracija

27/09/2010

Centar za sigurnosne studije BiH organizirao je u Sarajevu međunarodnu konferenciju "Ubrzanje euroatlantskih integracija – ključni preduvjet za trajni mir i stabilnost na zapadnom Balkanu" radi identifikacije ključnih pitanja i izazova za BiH i region na putu evropskih i euroatlantskih integracija. Učesnici skupa bili su istaknuti domaći i međunarodni eksperti iz oblasti evroatlantskih integracija, regionalne […]

EU bi mogla uvesti kvote za žene na visokim funkcijama

27/09/2010

Europska povjerenica za pravosuđe i temeljna prava Viviane Reding kazala je u intervjuu za Die Welt da bi Europska unija mogla uvesti obvezujuće kvote za zapošljavanje žena, ako se postotak žena na visokim funkcijama ne poveća. Cilj bi trebao biti da do 2015. godine najmanje 30 posto članova upravnih odbora budu žene, te da se […]

Treći broj biltena Vijeća ministara BiH

27/09/2010

Projekat Ureda koordinatora za reformu javne uprave“ Uspostavljanje mreže info polica“ koji je završen u februaru 2010. rezultirao je  pojednostavljenjem procesa informiranja građana posredstvom distribucije štampanog materijala o aktivnostima vlada u BiH te povećanjem promocije korištenja Zakona o slobodi pristupa informacijama. Cilj ovog projekta bio je uspostavljanje prakse redovnog izdavanja, distribucije i međusobne razmjene promotivnog […]

Svim porodiljama jednaka prava

23/09/2010

Nakon što je proteklih dana zvanično i objavljena odluka Ustavnog usuda BiH kojom se osporava član 35. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bih te odluka Vijeća ministara BIH o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za porodiljsko odsustvo u državnim institucijama , s obzirom  na to da je prestao pravni osnov za […]

Ka učinkovitom civilnom dijalogu u BiH

21/09/2010

U okviru Cidi projekta “Izgradnja kapaciteta civilnog društva za učešće u civilnom dijalogu u Bosni i Hercegovini”, u periodu od 16.do 17. rujna  2010. godine u Sarajevu je održan edukativni seminar “Ka učinkovitom civilnom dijalogu u BiH“ za predstavnike institucija vlasti sa državnog i entitetskog nivoa kao i Brčko distrikt nivoa. Cidi projekt je dvogodišnji […]

srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts
lis0 Posts
stu0 Posts
pro0 Posts
sij0 Posts
velj0 Posts
ožu0 Posts
tra0 Posts
svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts