Javna uprava osposobljava se za bolje usluge građanima

27/12/2012

FENA: Državna koordinatorica za reformu javne uprave Semiha Borovac zadovoljna je onim što se uradilo u ovoj godini. Zadovoljna sam postignutim, kazala je Borovac, jer su projekti iz Fonda za reformu javne uprave bili usmjereni na izgradnju kapaciteta državnih službenika, ali i na poboljšanju poslovnog ambijenta u BiH te benefita za građane. Na novogodišnjoj pres-konferenciji […]

Sjednica Nadzornog tima za oblast ULJP

21/12/2012

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje dnevnog reda, 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 06.09.2012.godine, 3. Analiza stanja  u reformskoj oblasti upravljanje ljudskim potencijalima –  provedba mjera […]

Sastanak Nadzornog tima za oblast Upravni postupci i upravne usluge

21/12/2012

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupci i upravne usluge, sa sljedećim dnevnim redom: 1.    Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 22.10.2012. godine 2.    Analiza stanja  u reformskoj oblasti Upravni postupci i upravne usluge –  provođenje mjera iz RAP1   3.    Utvrđivanje […]

Održana sjednica NT za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima

21/12/2012

U prostorjama Agencije za državnu službu BiH danas je održana sjednica Nadzornog tima za reformsku oblast upravljanje ljudskim potencijalima. Ovo je bila prilika za sumiranje rezultata reforme u ovoj oblasti, a prisutnim članovima prezentirana je i analizu stanja u reformskoj oblasti upravljanje ljudskim potencijalima, to jest  provedba mjera iz Revidiranog Akcionog plana 1 za 2012.godinu. […]

Savremeni trendovi i jačanje kadrova

21/12/2012

Poslovne novine : Intervju sa Semihom Borovac, državnom koordinatoricom za RJU U okviru reformskih procesa koji se u Bosni i Hercegovini provode u skladu sa Strategijom reforme javne uprave i Akcionim planom za reformu javne uprave teče proces prilagođavanja uprave savremenim trendovima. Javna uprava zahtijeva organizacijske i funkcionalne promjene, kao i jačanje kadrovskih potencijala za […]

Sjednica UO FRJU

20/12/2012

Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u četvrtak, 20.12.2012. godine sa početkom u 11:00 sati  u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Predloženi dnevni red: 1.    Verifikacija Zapisnika s 30. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 03.10.2012. godine; 2.    Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave […]

Održana sjednica UO Fonda za reformu javne uprave

20/12/2012

Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave u BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu odobrio je proširenje projekta „Informacioni sistem upravljanja budžetom-BMIS“. Projekat "Informacioni sistem za upravljanje budžetom“ (BMIS) je iz reformske oblasti javne finansije AP1 Strategije reforme javne uprave u BiH, koji se odnosi na povećanje učinkovitosti i djelotvornosti upravljanja budžetom, kao i […]

Sastanak NT za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju

18/12/2012

Sastanak Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju bit će održan 18.12.2012. godine u Sarajevu u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, ured br.305 sprat 3, Trg BiH 1, s početkom u  12:00 sati. Predloženi dnevni red: 1.    Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima; 2.    Razmatranje i usvajanje Projektnog prijedloga „Jačanje kapaciteta […]

Sastanak NT za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

14/12/2012

Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa bit će održan u petak 14.12.2012. godine u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH, sa početkom u 12:00 sati. Predloženi dnevni red:   1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 29.06.2012god. Sarajevo); 2.    Ažuriranje liste  projekata iz reformske oblasti  SPKIP u […]

Sastanak NT za oblast e-uprava

14/12/2012

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast e-uprava RAP1 Strategije za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini bit će održan u petak, 14. decembra 2012. godine u prostorijama Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, sa početkom u 13.00 časova. Predloženi dnevni red: 1.    Usvajanje dnevnog reda 2.    Izbor predsjedavajućeg Nadzornog tima za sljedeći […]

lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts
lis0 Posts
stu0 Posts
pro0 Posts
sij0 Posts
velj0 Posts
ožu0 Posts
tra0 Posts
svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts