Održan sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

30/04/2011

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa  održan je u utorak, 26. travnja  u prostorijama Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH u zgradi Parlamentarne skupštine u Sarajevu. Pored predstavnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave sastanku su prisustvovali i članovi i zamjenici članova Nadzornog tima za oblast Unapređenje […]

Radionica Nadzornog tima za oblast Javne financije

28/04/2011

Radionica za članove i zamjenike članova Nadzornog tima za reformsku oblast Javne financije sa sljedećim dnevnim redom: 1. Priprema za implementaciju projekta „Informacioni sistem za upravljanje budžetom“: a.) Formiranje Implementacionog tima za projekt BMIS b.) Zadaci implemetacionog tima c.) Smjernice za rad implementacionog tima d.) Uloga Nadzornog tima u implementaciji projekta BMIS e.) Koraci u […]

Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

26/04/2011

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima; 2. Implementacija mjera iz revidiranog Akcionog plana 1 u 2011. godini; 3. Razno;                                               biće održan 26.04.2011. godine u zgradi zgradi […]

Održan 4. sastanak IPA višekorisničke sektorske radne grupe za javnu upravu

21/04/2011

Četvrti sastanak IPA višekorisničke radne grupe za javnu upravu u okviru programiranja višekorisničke IPA (MB MIPD 2011-2013), kojeg je organizirala Europska komisija- Generalna direkcija za proširenje održan je Danilovgradu u prostorijama Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) 14. i 15. travnja ove godine. Na sastanku je je prezentiran pregled dosadašnjih aktivnosti za svaku sektorsku radnu […]

Norveška i Švedska pomažu reformu javne uprave

13/04/2011

Dnevne novine „San“, 13. 04. 2011.- Članovi UO Fonda za reformu javne uprave su na sjednici u Mostaru utvrdili Nacrt Memoranduma III za uspostavu Fonda za RJU kojim će se obezbijediti njihovo dalje učešće u finansiranju reforme. Upravni odbor utvrdio je nacrt ovog memoranduma nakon što je Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške izrazilo spremnost da […]

Švedska i Norveška ulažu 6 miliona eura u Fond za RJU

12/04/2011

Nakon što je Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške izrazilo spremnost da uloži sredstava u Fond za RJU i doprinese realizaciji obaveza iz reforme javne uprave kao političkog kriterija za pristupanje EU kao i spremnosti švedske Agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) da nastavi ulagati u reformu javne uprave članovi UO Fonda za reformu javne […]

Obavještenje o nabavci: Projekt “„Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH”

12/04/2011

URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Ured koordinatora za reformu javne uprave Kontakt osoba: Aleksandar Karišik,Mirnesa Hodžić Adresa: Vrazova 9 Poštanski broj: 71000 Grad: Sarajevo Identifikacioni broj: 4200334950020 Telefon: 033/ 565-776 033/ 565-786 Fax: 033/565-761 E-mail: Aleksandar.Karisik@parco.gov.ba Mirnesa.Hodzic@parco.gov.baInternet adresa: […]

Dvadeseta sjednica UO Fonda za reformu javne uprave

11/04/2011

Dvadeseta sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave biće održana u ponedjeljak, 11.04.2011. godine sa početkom u 11:00 sati u zgradi Vlade Federacije BiH, Ante Starčevića bb u Mostaru. Prijedlog dnevnog reda sjednice: 1. Zapisnik sa 19. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 21.01.2010. godine; 2. Informacija o realizaciji obveza sa […]

Radionice u sastavu SPPD projekta

05/04/2011

UNDP koji je implementator projekta „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj javnih politika u BiH” (SPPD) organizira radionice za korisnike ovog projekta odnosno za predstavnike/ce i predstavnici državnih i entitetskih ministarstava nadležnih za sektore: rad i zapošljavanje, socijalna zaštita, malo i srednje poduzetništvo, transport i komunikacije, energetika, industrija, rudarstvo. Redoslijed održavanja radionica je: 23.-24. […]

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima

05/04/2011

Sastanak Nadzornog tima za za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, sa sljedećim dnevnim redom: 1.Usvajanje dnevnog reda sastanka 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 15.02.2011. godine 3. Informisanje o toku realizacije projekta „Razvoj sustava za  upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH“ (uz učešće eksperata angažovanih na […]

lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts
lis0 Posts
stu0 Posts
pro0 Posts
sij0 Posts
velj0 Posts
ožu0 Posts
tra0 Posts
svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts