Одржан састанак Надзорног тима за реформску област Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа

30/04/2011

Састанак Надзорног тима за реформску област Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа  одржан је у уторак, 26. априла  у просторијама Канцеларије за законодавство Сабјета министара БиХ у згради Парламентарне скупштине у Сарајеву. Поред представника Канцеларије координатора за реформу јавне управе састанку су присуствовали и чланови и замјеници чланова Надзорног тима за област Унапређење […]

Радионица Надзорног тима за област Јавне финансије

28/04/2011

Радионица за чланове и замјенике чланова Надзорног тима за реформску област Јавне финансије са сљедећим дневним редом: 1. Припрема за имплементацију пројекта „ Информациони систем за управљање буджетом“: а.) Формирање Имплементационог тима за пројект БМИС б.) Задаци имплеметационог тима ц.) Смјернице за рад имплементационог тима д.) Улога Надзорног тима у имплементацији пројекта БМИС е.) Кораци […]

Састанак Надзорног тима за област Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа

26/04/2011

Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе за област Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа са сљедећим дневним редом: 1. Усвајање Записника са претходног састанка Надзорног тима; 2. Имплементација мјера из ревидираног Акционог плана 1 у 2011. години; 3. Разно;                                             биће одржан 26.04.2011. године у згради згради Парламентарне […]

Одржан 4. састанак ИПА вишекорисничке секторске радне групе за јавну управу

21/04/2011

Четврти састанак IPA вишекорисничке радне групе за јавну управу у оквиру програмирања вишекорисничке IPA (MB MIPD 2011-2013), којег је организовала Европска комисија-Генерална дирекција за проширење одржан је Даниловграду у просторијама Регионалне школе за јавну управу (РеСПА) 14. и 15. априла ове године. На састанку је је презентован преглед досадашњих активности за сваку секторску радну групу, […]

Норвешка и Шведска помажу реформу јавне управе

13/04/2011

Дневне новине „Сан“, 13. 04. 2011.- Чланови УО Фонда за реформу јавне управе су на сједници у Мостару утврдили Нацрт Меморандума III за успоставу Фонда за РЈУ којим ће се обезбиједити њихово даље учешће у финансирању реформе. Управни одбор утврдио је нацрт овог меморандума након што је Министарство вањских послова Краљевине Норвешке изразило спремност да […]

Шведска и Норвешка улажу 6 милиона еура у Фонд за РЈУ

12/04/2011

Након што је Министарство вањских послова Краљевине Норвешке изразило спремност да уложи средстава у Фонд за РЈУ и допринесе реализацији обавеза из реформе јавне управе као политичког критерија за приступање ЕУ као и спремности шведске Агенције за међународни развој и сарадњу (SIDA) да настави улагати у реформу јавне управе чланови УО Фонда за реформу јавне […]

Обавјештење о набавци: Пројекат “Успостављање савремених одјела за управљање људским потенцијалима у органима управе у БиХ”

12/04/2011

КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ УСЛУГЕ Одјељак I: УГОВОРНИ ОРГАН I.1. ПУНИ НАЗИВ И АДРЕСА УГОВОРНОГ ОРГАНА Организација: Канцеларија координатора за реформу јавне управе Контакт особа: Александар Каришик, Мирнеса Ходжић Адреса: Вразова 9 Поштански број: 71000 Град: Сарајево Идентификациони број: 4200334950020 Телефон: 033/565-776;033/565-786 Фаx: 033/565-761 Е-маил:Aleksandar.Karisik@parco.gov.ba Mirnesa.Hodzic@parco.gov.ba Интернет адреса: www.parco.gov.ba I.2. […]

Двадесета сједница УО Фонда за реформу јавне управе

11/04/2011

Двадесета сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе биће одржана у понедјељак, 11.04.2011. године са почетком у 11:00 сати у згради Владе Федерације БиХ, Анте Старчевића бб у Мостару. Приједлог дневног реда сједнице: 1. Записник са 19. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 21.01.2010. године; 2. Информација о реализацији обавеза са […]

Радионице у саставу SPPD пројекта

05/04/2011

UNDP који је имплементатор пројекта „Јачање капацитета за стратешко планирање и развој јавних политика у БиХ” (SPPD) организује радионице за кориснике овог пројекта односно за представнике/це и представници државних и ентитетских министарстава надлежних за секторе: рад и запошљавање, социјална заштита, мало и средње подузетништво, транспорт и комуникације, енергетика, индустрија, рударство. Редослијед одржавања радионица је: 23.-24. […]

Састанак Надзорног тима за реформску област Управљање људским потенцијалима

05/04/2011

Састанак Надзорног тима за за област Управљање људским потенцијалима, са сљедећим дневним редом: 1.Усвајање дневног реда састанка 2. Усвајање записника са претходне сједнице Надзорног тима за област управљање људским потенцијалима од 15.02.2011. године 3. Информисање о току реализације пројекта „Развој система за  управљање учинком у структурама државне службе у БиХ“ (уз учешће експерата ангажованих на […]

jan0 Posts
feb0 Posts
mar0 Posts
apr0 Posts
maj0 Posts
jun0 Posts
jul0 Posts
avg0 Posts
sep0 Posts