Одржан састанак Надзорног тима за реформску област Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа

30/04/2011

Састанак Надзорног тима за реформску област Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа  одржан је у уторак, 26. априла  у просторијама Канцеларије за законодавство Сабјета министара БиХ у згради Парламентарне скупштине у Сарајеву. Поред представника Канцеларије координатора за реформу јавне управе састанку су присуствовали и чланови и замјеници чланова Надзорног тима за област Унапређење […]

Радионица Надзорног тима за област Јавне финансије

28/04/2011

Радионица за чланове и замјенике чланова Надзорног тима за реформску област Јавне финансије са сљедећим дневним редом: 1. Припрема за имплементацију пројекта „ Информациони систем за управљање буджетом“: а.) Формирање Имплементационог тима за пројект БМИС б.) Задаци имплеметационог тима ц.) Смјернице за рад имплементационог тима д.) Улога Надзорног тима у имплементацији пројекта БМИС е.) Кораци […]

Састанак Надзорног тима за област Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа

26/04/2011

Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе за област Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа са сљедећим дневним редом: 1. Усвајање Записника са претходног састанка Надзорног тима; 2. Имплементација мјера из ревидираног Акционог плана 1 у 2011. години; 3. Разно;                                             биће одржан 26.04.2011. године у згради згради Парламентарне […]

Одржан 4. састанак ИПА вишекорисничке секторске радне групе за јавну управу

21/04/2011

Четврти састанак IPA вишекорисничке радне групе за јавну управу у оквиру програмирања вишекорисничке IPA (MB MIPD 2011-2013), којег је организовала Европска комисија-Генерална дирекција за проширење одржан је Даниловграду у просторијама Регионалне школе за јавну управу (РеСПА) 14. и 15. априла ове године. На састанку је је презентован преглед досадашњих активности за сваку секторску радну групу, […]

Норвешка и Шведска помажу реформу јавне управе

13/04/2011

Дневне новине „Сан“, 13. 04. 2011.- Чланови УО Фонда за реформу јавне управе су на сједници у Мостару утврдили Нацрт Меморандума III за успоставу Фонда за РЈУ којим ће се обезбиједити њихово даље учешће у финансирању реформе. Управни одбор утврдио је нацрт овог меморандума након што је Министарство вањских послова Краљевине Норвешке изразило спремност да […]

Шведска и Норвешка улажу 6 милиона еура у Фонд за РЈУ

12/04/2011

Након што је Министарство вањских послова Краљевине Норвешке изразило спремност да уложи средстава у Фонд за РЈУ и допринесе реализацији обавеза из реформе јавне управе као политичког критерија за приступање ЕУ као и спремности шведске Агенције за међународни развој и сарадњу (SIDA) да настави улагати у реформу јавне управе чланови УО Фонда за реформу јавне […]

Обавјештење о набавци: Пројекат “Успостављање савремених одјела за управљање људским потенцијалима у органима управе у БиХ”

12/04/2011

КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ УСЛУГЕ Одјељак I: УГОВОРНИ ОРГАН I.1. ПУНИ НАЗИВ И АДРЕСА УГОВОРНОГ ОРГАНА Организација: Канцеларија координатора за реформу јавне управе Контакт особа: Александар Каришик, Мирнеса Ходжић Адреса: Вразова 9 Поштански број: 71000 Град: Сарајево Идентификациони број: 4200334950020 Телефон: 033/565-776;033/565-786 Фаx: 033/565-761 Е-маил:Aleksandar.Karisik@parco.gov.ba Mirnesa.Hodzic@parco.gov.ba Интернет адреса: www.parco.gov.ba I.2. […]

Двадесета сједница УО Фонда за реформу јавне управе

11/04/2011

Двадесета сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе биће одржана у понедјељак, 11.04.2011. године са почетком у 11:00 сати у згради Владе Федерације БиХ, Анте Старчевића бб у Мостару. Приједлог дневног реда сједнице: 1. Записник са 19. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 21.01.2010. године; 2. Информација о реализацији обавеза са […]

Радионице у саставу SPPD пројекта

05/04/2011

UNDP који је имплементатор пројекта „Јачање капацитета за стратешко планирање и развој јавних политика у БиХ” (SPPD) организује радионице за кориснике овог пројекта односно за представнике/це и представници државних и ентитетских министарстава надлежних за секторе: рад и запошљавање, социјална заштита, мало и средње подузетништво, транспорт и комуникације, енергетика, индустрија, рударство. Редослијед одржавања радионица је: 23.-24. […]

Састанак Надзорног тима за реформску област Управљање људским потенцијалима

05/04/2011

Састанак Надзорног тима за за област Управљање људским потенцијалима, са сљедећим дневним редом: 1.Усвајање дневног реда састанка 2. Усвајање записника са претходне сједнице Надзорног тима за област управљање људским потенцијалима од 15.02.2011. године 3. Информисање о току реализације пројекта „Развој система за  управљање учинком у структурама државне службе у БиХ“ (уз учешће експерата ангажованих на […]

jun0 Posts
jul0 Posts
avg0 Posts
sep0 Posts
okt0 Posts
nov0 Posts
dec0 Posts
jan0 Posts
feb0 Posts
mar0 Posts
apr0 Posts
maj0 Posts
jun0 Posts
jul0 Posts
avg0 Posts
sep0 Posts