Амира Машовић рођена 14.09.1970. године у Добоју, настањена у Сарајеву

Образовање

Дипломирани правник, Правни факултет, Универзитет у Сарајеву

Магистар управе, Факултет за управу, Универзитет у Сарајеву

Радно искуство

Од 1997. године до 2001.године – Скупштина Зеничко-добојског кантона
Од 2001. године до 2020. године – Федерално министарство расељених особа и избјеглица; позиција: секретар министарства
Од 2020. године до 2023. године – Министарство безбједности БиХ; позиција: савјетница министра;

Страни језик: Енглески

 • Стручно усавршавање и обука
 • Сертификат “Начин добијања бесповратних средстава из фондова ЕУ”
 • Сертификат “Human Resources Management Information System-HRMIS”
 • Сертификат “Overview of Transitional Justice”
 • Сертификат “Финансијско управљање и контрола – ФУК”
 • Увјерење “Главне функције и стратешко управљање људским потенцијалима”
 • Увиерење “Радионица за пилот буџетске кориснике”
 • Увјерење “Јавни наступ – умијеће и култура комуницирања”
 • Увјерење “Канцеларијско и архивско пословање у органима управе”

Посебна искуства

 • Учешће у раду на ревизији Стратегије БиХ за проведбу Анекса ВИИ ДМС;
 • Учешће у раду координације за подршку рада Комисије за избјеглице БиХ;
 • Чланица владине Комисије за израду критерија за пројекте санације штета од поплава 2014. године;
 • Пројект менаџер тима за проведбу РСП-Регионални стамбени програм у ФБиХ;
 • Замјеница пројект менаџера кредитно-стамбеног програма Развојне банке Савјета Европе- Затварање колективних центара у БиХ – ЦЕБ ИИ
 • Координатор за стратешко планирање у Федералном министарству расељених особа и избјеглица;
 • Координатор за финансијско управљање и контролу у Федералном министарству расељених особа и изјеглица;
 • Чланица Тима Владе ФБиХ за превенцију и борбу против коорупције;
 • На Листи експерата за избор руководећих државних службеника Агенције за државну службу ФБиХ;
 • Чланица Координационог одбора за праћење израде програма руралног развоја;
 • Чланица Комисије за израду Нацрта закона о дијаспори;
 • Чланица Надзорног одбора Лутрије БиХ;
 • Чланица Управног одбора Завода за васпитање мушке дјеце и омладине;
 • Чланица Комисија за јавне набавке;
 • Чланица Комисије за израду прописа и процедура у складу са Смјерницама Федералног министарства финансија;
 • Члан Комисије за мониторинг пројеката одрживости повратка у БиХ;
 • Учешће у пројекту Јачања финансијског управљања и контроле и изради јединствених Смјерница о минималним стандардима додјеле буџетских средстава путем трансфера и субвенција у сарадњи са амбасадом Велике Британије у БиХ,
 • Коодинатор за гендер питања у оквиру Институционалног механизма ентитетских Гендер центара и Агенције за равноправност сполова испред Министарства за расељене особе и избјеглице ФБиХ

Удата, мајка двоје дјеце