бр. назив
 1 2015: Одлука по жалби (лож уље, гориво)
2 2016: Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе
3 2015: Одлука о додјели уговора (гориво и лож уље)
4 2018: Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку путничког моторног возила
5 2018: Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива за службена возила УКРЈУ
6 2018: Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуга за имплементацију пројекта Развој електронских обука
7 2020: Одлука о поништењу поступка јавне набавке горива за службена возила Kанцеларије координатора
8 2021: Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива за службена возила за потребе Kанцеларије координатора за рефому јавне управе путем конкурентног захтјева
  9 2022: Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива за службена возила за потребе Kанцеларије координатора за рефому јавне управе путем конкурентног захтјева