Име и презиме: доц.др Драган Ћузуланkoordinator

Телефон: +387 33 565 790

E-mail: dragan.cuzulan@parco.gov.ba

Националност: Србин

Датум и мјесто рођења: 31. 08. 1959. Имотски, Република Хрватска

Образовање:

Основна школа: “Иван Горан Ковачић” Зеница (од 1966. до 1974.)

Средња школа: Гимназија “29. новембар” Зеница (од 1974. до 1978.)

Факултет: Филозофски факултет, Одсјек филозофија и социологија, Сарајево (од 1983. до 1987.)

Постдипломске студије:

– магистеријум на Филозофском факултету у Источном Сарајеву (од 2004. до 2005.)

– докторат на Филозофском факултету у Бањалуци и стечено звање доктора наука (2015.)

Познавање страних језика: њемачки (активно); енглески (пасивно)

Објављене књиге и радови:

Књиге:

Језик и метафизика, Глас Херцеговине, Требиње, 2007.

Етичко и онтолошко, Матица Српска, Бањалука, 2015.

Радови:

Аутор више стручних радова у научним часописима из области философије на тему постмодерне философије, језика, метафизике, онтологије и етике

Професионална едукација:

– Обука “Communication and Knowledge Management” (Институт за јавну управу Ирска)

– Обука “Ситуационо руковођење” (АДС БиХ)

Радна биографија:

1987.-1989.

1991.

1993.-2002.

2002.-2004.

2005.-2008.

2008.-2015.

Од новембра 2015.