бр. назив
1 2016: Материјали са обуке “Едукација водитеља управних поступака и инспектора
2 2016: Извјештај о мјерењу почетног стања у јавној управи БиХ
3 Дубровачка декларација
4 Истраживање ACIPS: Процјена оствареног напретка у превођењу реформе јавне управе у БиХ
5 Приручник за односе с јавношћу
6 Приручник за односе с јавношћу (хрватски)
7 ReSPA newsletter No.5
8 ReSPA: Атрактивност државне службе на Западном Балкану
9 Студија система националног интегритета 2007. Извјештај  Transparency International БиХ
10 Студија: Допринос расправи о механизмима фискалног изједначавања у ФБиХ 
11 Студија: Фискално Вијеће – магично рјешење (Фискална одговорност у БиХ)
12 Студија: Како побољшати пружање основних јавних услуга грађанима БиХ
13 Студија; Побољшање система јавне потрошње
14 Студија: Приједлог мјера за побољшање система запошљавања државних службеника у БиХ
15 Студија: Реформа јавне управе у Босни и Херцеговини: Процјена капацитета за образовање и обуку у области јавне управе
16 Студија: Утицај увођења програмског буџетирања на транспарентност и одговорност јавног сектора у БиХ
17 Студија: Вриједности и етички стандарди у систему државне службе Босне и Херцеговине
18 Zaključci treće radionice društvenog integriteta
19 Monitoring Report 2017 Bosnia and Herzegovinа БХС
20 Приручник за апликанте
21 Приручник за управљање процесом запошљавања
22 Методологија за ЈПП
23 Методологија за процјену вриједности за новац у пројектима ЈПП
24 Водич за обуку о ЈПП
25 Приручник супротстављање корупцији e-book
26 Приручник за анализу потреба и евалуацију ефеката обука
27 Приручник за апликанте
28 приручник за кориштење оквира компетенција пројекат из IPA
29 Приручник за управљање процесом запошљавања
30 УЉП у државној служби у БиХ пројекат из IPA
31 Водич за примјену компетенција у управљању људским ресурсима у државној служби БиХ
32 Приручник за коришћење оквира компетенција у процесу запошљавања у државној служби БиХ