Напомена о одговорности

Канцеларија координатора за реформу јавне управе оджава ову интернет страницу да би побољшала приступ јавности информацијама о реформи јавне управе и активностима Канцеларије. Наш циљ је одржавати ове информације ажурним и тачним.

Ове информације су:

  • опште природе и не обраћају се одређеним околностима ниједног одређеног појединца или институције;
  • понекад повезане са спољним страницама над којима Канцеларијa нема никакву контролу и не преузима никакву одговорност;
  • такве да не могу бити узете као професионални или правни савјет.

Једино се текстови објевљени у папирним издањима Службеног гласника појединачних управа могу сматрати аутентичним.

Наш циљ је смањити сметње које су проузроковане техничким грешкама. Ипак, не можемо гарантовати да наша услуга неће бити прекидана таквим проблемима.

Ово обавјешетење није намијењено да ограничи одговорност Канцеларије у кршењу било каквих захтијева који су подређени важећим домаћим законима.

Ауторска права

© Канцеларија координатора за реформу јавне управе, 2007.-2016.

Репродукција је дозвољена, под условом да се назначи извор, осим гдје је другачије речено. Гдје је потребно претходно одобрење за репродукцију или коришћење текстуалних или мултимедијалних информација (звук, слике, софтвер, итд.), такво одобрење поништава горе наведену општу дозволу и јасно ће се нагласити сва ограничења употребе.