Јавни позив за достављање понуда за продају путничког возила

09/11/2018

  Канцеларија координатора за реформу јавне управе на темељу Одлуке о продаји службеног возила Канцеларије координатора за реформу јавне управе број: 03-16-2-156-1/18 од 24.10.2018. године и члана 2. Инструкције о начину и правилима спровођења јавног надметања – лицитације за продају моторних возила прорачунских корисника – институција Босне и Херцеговине, Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине број: […]

jul0 Posts
avg0 Posts
sep0 Posts
okt0 Posts
nov0 Posts
dec0 Posts
jan0 Posts
feb0 Posts
mar0 Posts
apr0 Posts
maj0 Posts
jun0 Posts
jul0 Posts
avg0 Posts
sep0 Posts