Јавни позив за достављање понуда за продају путничког возила

09/11/2018

  Канцеларија координатора за реформу јавне управе на темељу Одлуке о продаји службеног возила Канцеларије координатора за реформу јавне управе број: 03-16-2-156-1/18 од 24.10.2018. године и члана 2. Инструкције о начину и правилима спровођења јавног надметања – лицитације за продају моторних возила прорачунских корисника – институција Босне и Херцеговине, Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине број: […]

mar0 Posts
apr0 Posts
maj0 Posts
jun0 Posts
jul0 Posts
avg0 Posts
sep0 Posts
okt0 Posts
nov0 Posts
dec0 Posts
jan0 Posts
feb0 Posts
mar0 Posts
apr0 Posts
maj0 Posts
jun0 Posts
jul0 Posts
avg0 Posts
sep0 Posts