У овој категорији можете пронаћи и преузети кључне документе које је израдила Канцеларија координатора за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини:

Ови документи чине темељ и полазну онову за процес реформе јавне управе у БиХ.