бр. назив
1 2016-01-4: Уговор за набавку услуга обуке за реализацију пројекта “Специјалистички програм обука за IT менаџере”
2 2016-02-22: Уговор за набавку услуга за реализацију пројекта “Обука запослених који обављају послове државне управе за примјену IT и рад на рачунару”
3 2016: Образац праћења реализације уговора
4 2016: Табела реализације уговора
5 2016: Уговор о консултантским услугама за пројекат SPPD II
6 2016: Табела реализације уговора
7 2016: Уговор о консултантским услугама за имплементацију пројекта ЈПП
8 2016: Временски план реализације ЈПП и SPPD II
9 Образац праћења реализације уговора (е-сервиси)
10 Реализација уговора у 2015.
11 Уговор о директном споразуму (набавка материјала за чишћење)
12 Уговор о директном споразуму (прижање услуга обавезног и каско осигурања, регистрације и тех. прегледа возила)
13 Уговор о директном споразуму (услуге прања моторних возила)
14 Уговор о консултантским услугама за пројекат “Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека”
15 Уговор о купопродаји роба и услуга за имплементацију пројекта “Надоградња јединдтвеног информационог система за регистрацију пословних субјеката у Републици Српској”
16 Уговор о набавци опреме
17 Уговор о пружању интернет услуга
18 Уговор о услугама (е-сервиси)
19 Уговор о услугама за пројекат “Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ”
20 Надограња ТД pdf
21 ТД – Обука запосчених који обављају послове државне управе за примјену IT и рад на рачунару
22 ТД Јавно приватно партнерство
23 ТД Специјалистички програм обука IT
24 ТД SPPD II
25 ТД-Изградња капацитета за борбу против корупције
26 Тендертска документација – обука службеника за ОСЈ
27 ТД Успостављање и/или јачање капацитета
28 ТД Унапређење финално
29 ТД опрема SPPD II 
30 ТД е-сервиси
31 ТД објавлјена опрема е-сервиси
32 ТД Функционални преглед
33 ТД финал ИСТБД
34 Развој електронских обука TD
35 TТД – Унапређење информационог система у агенцији за државну службу ФБиХ, агенцији за државну управу РС и пододјељењу за људске ресурсе Брчко дистрикта БиХ
36 Развој електронски обука ТД