Stratesko planiranje

1. Стратешко планирање
2. Израда политика, координација и боља регулатива

 

Ова реформска област подијељена је на подобласти “Стратешко планирање” и “Израда политика, координација и боља регулатива”.

У сегменту стратешког планирања, главни циљ је унапријеђење планирања рада министарстава и Савјета министара, односно влада. Стратешко планирање у министарствима мора бити повезано са стратешким планирањем Савјета министара, односно влада. Министарства морају благовремено почети планирати свој рад за слиједећу годину, а онај дио свог плана који се односи на активности Савјета министара// владе морају укључити и у нацрт годишњег програма рада Савјета министара односно влада. Превиђено је и да свако министарство систематизира јединицу или барем једно радно мјесто одговорно за стратешко планирање.

На подручју израде политика, координације и боље регулативе (“бетер регулејшн”), РАП1 предвиђа изградњу односно унапређење система који ће осигурати што виши квалитет прописа и других аката који садрже одлуке о јавним политикама.

Квалитетна регулатива има више елемената. Мора бити хоризонтално усклађена и координирана, тако да владина политика није само сума политика појединих министарстава него хармонична, кохерентна цјелина.

Друго, у изради прописа предлагач мора консултовати заинтересирану јавност. То значи да мора најприје идентификовати актере заинтересоване јавности којима ће послати нацрт прописа да га размотре и ставе евентуалне примједбе, коментаре и приједлоге.

Трећи значајни елемент квалитета регулативе је израђена процјена учинака (“Регулатори Импакт Асесмент”) у разним погледима: у погледу учинка на јавне финансије, макроекономски развој, предузећа (нарочито мала и средња), околину, социјална питања итд.

Посебна пажња намијењена је информатизацији процеса усвајања прописа. Предвиђена је надоградња система е-сједница владе којом треба да се омогући (тамо гдје то још не постоји) потпуно беспапирно пословање СМ/ влада.

Код формулирања циљева и активности на подручју стратешког планирања, координације и израде политика, било је узето у обзир да је у току један пројекат од широког значаја у оквиру Фонда за реформу јавне управе; ради се о пројекту “Скица развоја централних органа влада у Босни и Херцеговини”.