бр. назив
1 Реализација уговора у 2015.
2 Уговор о директном споразуму (набавка материјала за чишћење) 2016
3 Уговор о директном споразуму (пружање услуга обавезног и каско осигурања, регистрације и тех. прегледа возила) 2016.
4 Уговор о директном споразуму (услуге прања моторних возила) 2016.
5 Уговор о набавци опреме 2016.
6 Уговор о пружању интернет услуга 2016.
 7 Уговор Kliping BH 2017.
8 Уговор – сервис возила 2017.
9 Уговор – сервис копир апарата 2017.
10 Уговор – рачунарска опрема 2017.
11 Уговор – пружање услуга прања возила 2017.
12 Обавјештење понуђачу – Web Hosting 2017
13 Уговор – лож уље 2017.
14 Уговор димњачарске дјелатности 2017.
15 Уговор о набавци материјала за чишћење 2017.
16 Обавјештење о прихватању цијене понуђача Dezitox-санитарци 2017.
17 Обавјештење о о прихватању приједлога цијене – авио карте 2017.
18 Обавјештење понуђачу TDS 2017.
19 Уговор осигурање возила – БСО 2017.
20 Уговор Kliping BH 2017.
21 Уговор – сервис возила 2017.
22 Уговор – сервис рачунара 2017.
23 Уговор – сервис копир апарата 2017.
24 Уговор – канцеларијски мат. 31.05.2017.
25 Уговор – рачунарска опрема 2017.
26 Уговор – пружање услуга прања возила 2017.
27 Уговор – пружање интернет услуга 2017.
28 Обавјештење понуђачу – Web Hosting 2017.
29 Уговор о набавци материјала за чишћење 31.08.2017.
30 Уговор тонери 2017.
31 Уговор – димњачарске дјелатности 2017.
32 Уговор – лож уље 13.12.2017.
33 Обавјештење о прихватању цијене понуђача Dezitox – санитарци
34 Обавјештење о прихватању приједлога цијене – авио карте
35 Обавјештење понуђачу TDS
36 Rn Network 11.08.2017.
37 Уговор о директном споразуму – унутрашња канцеларијска врата
38 Анекс уговора о директном споразуму – унутрашња канцеларијска врата
39 Уговор о директном споразуму – лакирање паркета
40 Уговор о директном споразуму – набавка завршних радова, демонтажа ормара, поправка електроинсталација
41 Уговор – набавка тонера 2019.
42 Уговор – набавка услуге анти-вирус заштите 2019.
43 Уговор – рачунарска опрема 2019.
44 Уговор – праћење медија у БиХ и анализа медијских објава 2020.
45 Уговор – Пружање услуга интернета
46 Уговор – Набавка услуга обавезног и каско осигурања
47 Уговор – Пружање услуга одржавања и сервисирања копир апарата
48 Уговор – Пријем, пријенос и уручење писмоносних и пакетских пошиљака
49 Уговор – Пружање услуга сервисирања и оправке моторних возила
50 Уговор – Пружање услуга одржавања и сервисирања рачунара, принтера, факс апарата, сервера, мреже и остале рачунарске опреме
51 Уговор -Прање моторних возила
52 Уговор – Набавка канцеларијског материјала
53 Уговор – Набавка тонера
54 Уговор – Набавка услуга анти-вирусне заштите информационог система
55 Уговор – Набавка обавезног и каско осигурања моторних возила
56 Уговор – Набавка десктоп и лаптоп рачунара
57 Уговор – Набавка канцеларијских столица
58 Уговор – Набавка горива
59 Уговор – Праћење медија
60 Уговор – Пружање услуга одржавања и сервисирања рачунара, принтера, факс апарата, сервера, мреже и остале рачунарске опреме
61 Уговор – Набавка клима уређаја
62 Уговор – Набавка канцеларијског материјала
63 Уговор – набавка тонера 2023.
64 Уговор – Набавка услуга обавезног и каско осигурања
65 Уговор – Праћење медија
66 Уговор – Набавка десктоп рачунара
67 Уговор – Пружање услуга сервисирања и оправке моторних возила
68 Уговор – Прање моторних возила
69 Уговор – Пружање услуга одржавања и сервисирања рачунара, принтера, факс апарата, сервера, мреже и остале рачунарске опреме
70 Уговор – Набавка гума за моторна возила
71 Уговор о пружању интернет услуга 2023.
72 Уговор – Пријем, пријенос и уручење писмоносних и пакетских пошиљака
73 Уговор – Праћење медија
74 Уговор – Набавка обавезног и каско осигурања моторних возила
75 Обавјештење о прихватању цијене понуђача Праћење медија
76 Обавјештење о прихватању цијене понуђача – Каско осигурање моторних возила