бр. назив
1 2015: Одлука о додјели уговора за имплементацију пројекта “специјалистички програм обука за IT  менаџере
2 2015: Одлука о поништењу поступка набавке за имплементацију projekta “мапа пута за реформу регистрације пословних субјеката”
3 2016-04-05: Одлука о додјели уговора SPPD II
4 2016: Одлука о додјели уговора за имплементацију пројекта “Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у Бих”
5 2016: Одлука о додјели уговора SPPD II
6 2016: Одлука о додјели уговора за набавку консултантских услуга за пројекат “Имплементација заједничких сервиса за е-услуге”
7 2016: Одлука о додјели уговора за набавку консултантских услуга за пројекат “SPPD – фаза II”
8 2016: Одлука о додјели уговора за набавку консултантских услуга за пројекат из области УЉП
9 2016: Одлука о додјели уговора за набавку консултантских услуга за пројекат “Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека”
10 2016: Одлука о додјели уговора за набавку услуга за имплементацију пројекта “Обука службеника за информисање/односе са јавношћу – фаза II”
11 Одлука о додјели уговора у поступку јавне набавке за имплементацију пројекта набавке ИС
12 Одлука о додјели уговора у поступку јавне набавке за имплементацију пројекта “Обука службеника за информисање/односе са јавношћу – фаза II“
13 Одлука о додјели уговора за имплементацију пројекта “Обука службеника за информисање/односе са јавношћу – фаза II
14 Одлука о поништењу поступка јавне набавке Стратешко комуницирање  – фаза II
15 Одлука о додјели уговора – унапређење процеса анализе потреба и евалуације ефеката обуке
16 Одлука о додјели уговора – развој електронских обука
17 Одлука – Надоградња и успостављање система за е-сједнице влада
18 2017: Одлука о додјели уговора Поједностављење и унапређење запошљавања у државну службу
19 2017: Одлука о поништењу ИСТБД
20 2017: Одлука о додјели уговора IT опрема e-сервиси
21 2017: Одлука о додјели уговора II Развој електронских обука
22 2017: Одлука о додјели уговора Стратешка комуникација – фаза II
23 2017: Одлука о додјели уговора Поједностављење и унапређење запошљавања у државну службу
24 2017: Одлука о додјели уговора за имплементацију Спецификације за набавку робе и услуга развоја нових софтверских рјешења FIN
25 2018: Одлука о додјели уговора у поступку јавне набавке консултантских услуга за имплементацију пројекта Стратешка комуникација – фаза II
26 2018: Одлука о додјели уговора Функционални преглед капацитета институционалне комуникације у структурама државне службе у БиХ
27 2018: Одлука о поништењу поступка Сзтатешка комуникација – фаза 
28 O2018: Одлука о додјели уговора Унапређење инф. сист.  у АДСФБиХАДУРС Под. за ХР БД