Посебна група за реформу јавне управе је заједничко тијело Европске уније и Босне и Херцеговине успостављено у складу с Споразумом о стабилизацији и придруживању, а у сврху праћења његове примјене. Посебну групу чине представници Европске комисије и надлежних институција у Босни и Херцеговини, а састанци се одржавају на годишњој основи.

 

No. naziv
1 PAR група
2 СПОРАЗУМ О СТАБИЛИЗАЦИЈИ И ПРИДРУЖИВАЊУ
3 Одлука Одбора за стабилизацију и придруживанје о оснивању пододбора и посебних група
4 Принципи јавне управе – SIGMA
5 Препоруке са 1. састанка Посебне групе за РЈУ
6 Препоруке са 2. састанка Посебне групе за РЈУ
7 Очекивани резултати дијалога о реформи јавне управе
8 Препоруке са 3. састанка Посебне групе за РЈУ
9 Препоруке са 4. састанка Посебне групе за РЈУ
10 Препоруке са 5. састанка Посебне групе за РЈУ
   11 Препоруке са 6. састанка Посебне групе за РЈУ