бр. назив
1 2015: Измијењени План јавних набавки за 2015.
2 2015: Одлука о измјени и допуни плана јавних набавки
3 2015: План јавних набавки Канцеларије координатора за РЈУ
4 2016: План јавних набавки Канцеларије координатора за РЈУ
5 2016: Измјене плана јавних набавки
6. План јавних набавки за 2017. год.
7 План јавних набавки за Канцеларију координатора за РЈУ за 2018. годину
8. План јавних набавки за Канцеларију координатора за РЈУ за 2018. годину – измјена
9. План јавних набавки за Канцеларију координатора за РЈУ за 2018. годину – измјена 2
10. План јавних набавки за Канцеларију координатора за РЈУ за 2019. годину – нацрт
11 План јавних набавки за Канцеларију координатора за РЈУ за 2019. годину – измјена
12 План јавних набавки за Kанцеларију координатора за РЈУ за 2020. годину
13 2020: Измјена плана јавних набавки
14 План јавних набавки за Kанцеларију координатора за РЈУ за 2021. годину
15 Привремени план јавних набавки за Kанцеларију координатора за РЈУ за 2021. годину
16 Oбразац працење реализације уговора