br. naziv
1 2015: Измијењени План јавних набавки за 2015.
2 2015: Одлука о измјени и допуни плана јавних набавки
3 2015: План јавних набавки Kанцеларије координатора за РЈУ
4 2016: План јавних набавки Kанцеларије координатора за РЈУ
5 2016: Измјене плана јавних набавки
6. План јавних набавки за Kанцеларију координатора за РЈУ за 2017. годину
7 План јавних набавки за Kанцеларију координатора за РЈУ за 2018. годину
8. План јавних набавки за Kанцеларију координатора за РЈУ за 2018. годину – измјена
9. План јавних набавки за Kанцеларију координатора за РЈУ за 2018. годину – измјена 2
10. План јавних набавки за Kанцеларију координатора за РЈУ за 2019 годину – нацрт
11 План јавних набавки за Kанцеларију координатора за РЈУ за 2019. годину – измјена
12 План јавних набавки за Kанцеларију координатора за РЈУ за 2020. годину
13 2020: Измјена плана јавних набавки
14 План јавних набавки за Kанцеларију координатора за РЈУ за 2021. годину I – VI
15 Привремени план јавних набавки за Kанцеларију координатора за РЈУ за 2021. годину
16. Образац праћење реализације уговора
17. План јавних набавки за Kанцеларију координатора за РЈУ за 2021. годину I – XII
18. План јавних набавки за Kанцеларију координатора за РЈУ за 2022. годину I – III
19. План јавних набавки за Kанцеларије координатора за РЈУ за 2022. годину IV – VI
20. Образац праћења реализације уговора/Оквирног споразума у 2021. години
21. 2022: Измјена плана јавних набавки
22. План јавних набавки за Kанцеларију координатора за РЈУ за 2023. годину I – III
23. План јавних набавки за Канцеларију координатора за РЈУ за 2023. годину III – VI
24. Образац праћења реализације уговора/Оквирног споразума у 2022. години
25. Измјена плана јавних набавки Канцеларије координатора за РЈУ за 2023. годину
26. План јавних набавки Канцеларије координатора за РЈУ за 2023. годину
27. Образац праћења реализације уговора/Оквирног споразума у 2023. години
28. Захтјев за јавну набавку путничког моторног возила 31.05.2023
29. План јавних набавки за 2024. годину
30. План јавних набавки за Kанцеларије координатора за РЈУ за 2024. годину IV – VI