Канцеларија координатора за реформу јавне управе у циљу спровођења закључка Савјета министара БиХ израдила је Смјернице за спровођење правила за консултације са јавношћу у изради правних прописа у Канцеларији координатора за реформу јавне управе.

Консултације са јавношћу укључене су као мјера у Ревидираном  акционом плану 1 Стратегије реформе јавне управе, унутар реализације активности реформске области  Стратешко планирање, израда политика и координацијски капацитети , а с циљем успостављања потребних механизама  за постизање стандарда квалитета прописа.

Смјерницама се обезбјеђује правилна и досљедна примјена  Правила за консултације с јавношћу у изради правних прописа Савјета министара БиХ те исте обезбјеђују већи ниво учешћа интересних група, заинтересоване јавности и повећање информисаности о свеукупном раду Канцеларије. Процес консултација је двосмеран и користан је и за предлагача и јавности уопште.

У процесу демократизације и интегрисања у Европску унију, крајњи циљ је успостављање партнерских односа владиних институција и јавности, а што се засигурно може постићи транспарентношћу и консултацијама са јавношћу.

Позивамо и друге заинтересоване стране да се укључе у процес консултација које спроводи Канцеларија координатора за реформу јавне управе.

У овој секцији налазе се Смјернице за спровођење правила за консултације са јавношћу у изради правних прописа у Канцеларији координатора за реформу јавне управе, као и образац за подношење коментара, а у наредном периоду овдје ћемо објавити планиране нормативно-правне акте за консултације.

Контакт

Тила Арнаут-Биоградлија, координатица за консултације

Адреса: Дубровачка 6, 71000 Сарајево

Телефон: + 387 33 56 57 86

Факс: + 387 33 56 57 61

E-mail: Tila.Arnaut@parco.gov.ba или на javnekonsultacije@parco.gov.ba.

бр. назив
1 2016: Извјештај о проведеном поступку јавних консултација за нацрт Годишњег програма рада Канцеларије координатора
2 2016: Смјернице за провођење Правила за консултације с јавношћу у изради правних прописа у Канцеларији координатора за реформу јавне управе
3 2016: Извјештај о проведеном поступку јавних консултација за нацрт Средњорочног плана рада
4 2016: Образац за дотаву коментара
5 Изјава о сврси доношења Годишњег програма рада Канцеларије координатора за реформу јавне упарве
6 Изјава о сврси доношења Средњорочног плана рада Канцеларије координатора за реформу јавне управе за период 2017-2019. године
7 Нацрт Средњорочног плана рада Канцеларије координатора за период 2017-2019.
8 Преднацрт годишњег програма рада Канцеларије координатора за реформу јавне управе за 2017.
9 Списак организација које су изразиле заинтересованост за укључивање у процес јавних консултација
10 2017: Извјештај о проведеном поступку јавних консултација за нацрт Извјештаја о раду Канцеларије координатора за реформу јавне управе за 2016. годину
11 2017: Списак аката Канцеларије који подлијежу јавним консултацијама
12 I2017:Извјештај о одржаним консултацијама са заинтересованом јавношћу
13 Смјернице за консултације PARCO 2018.
14 Правила Kонсултације 5-17 (2)
15 Извјештај о раду за 2018 – консултације