Kако би се осигурала планска основа за квалитетно управљање реформом јавне управе у Босни и Херцеговини у складу са надлежностима Kанцеларије координатора за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини, неопходно је донијети Програм рада Kанцеларије координатора за 2021. годину.

У складу са чл. 7. и чл. 8. Одлуке о Годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања о раду у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 94/14), Kанцеларија координатора за реформу јавне управе је израдила Програм рада за 2021. годину.

Општи циљ Програма рада Kанцеларије је обезбиједити планску основу за квалитетно управљање реформом јавне управе у Босни и Херцеговини у складу с надлежностима Kанцеларије координатора за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини. Посебни циљеви доношења Програма рада Kанцеларије координатора за реформу јавне управе за 2021. годину су оптимална алокација ресурса на приоритетне задатке и пројекте, као и унапређење процеса праћења програма и планова и извјештајима о реализацији истих.

У ту сврху биће организоване јавне консултације.

Процес јавних консултација отворен је од од 01.10. до 16.10.2020. године и своје коментаре и сугестије можете доставити искључиво путем интернет странице Е-консултације.

Програм рада Kанцеларије координатора за 2021

Програм рада Kанцеларије координатора за реформу јавне управе за 2021. годину.