Име и презиме: проф. др Ферид Отајагићkoordinator

Телефон: +387 33 565 790

Е-маил: Ferid.Otajagic@parco.gov.ba

Датум и мјесто рођења: 03.04.1959.

Образовање:

Средња школа: 1981. – Гимназија

Факултет: 1985. – Дипломирао на Правном факултету у Сарајеву, као редован студент

2001. – Одбрана магистарског рада на тему „ Јавна субјективна права у сложеним државама“ на Правном факултету у Сарајеву
26.04.2005. – Одбрана докторске дисертације на тему „Државна јавна субјективна права с посебним освртом на унутрашња права државе“, Правни факултет Сарајево.

07.09.2006. Звање доц.др. на Правном Факултету Универзитета у Зеници из научне области „Државно и међународно јавно право“

07.09.2011. – Звање ванредног професора стекао на Правном факултету Универзитета у Зеници.

07.09.2017. – Звање редовног професора стекао на Правном факултету Универзитета у Травнику.

24.05.2023. – Звање академика стекао пријемом у Бошњачку академију наука и умјетности

Познавање страних језика: француски (Б1/2), руски (А 1/2)

 

Библиографија

Књиге:
1. „Државна јавна субјективна права с посебним освртом на унутрашња права државе“, 2005. године

2. „Јавна субјективна права у сложеним државама“, 2005. године

3. „Приручник за обуку судија за прекршаје“, 2006. године.

4. „Јурисдикциона заштита јавних и приватних субјективних права“, 2007. године

5. „Правна држава, порези, прекршаји“ 2008. године,

6. „Држава и демократија“ 2017. године

7. „Јавна субјективна права и дужности“ 2017. године

 

Објављени радови:

1. Правна мисао број 9-10 (септембар-октобар 2000. године) под насловом: «уопштен поглед на актуелно стање порезног права у Босни и Херцеговини»,

2. Правна мисао број 1-2 (јануар-фебруар 2001. године) под насловом: «Проблеми и успостављање финансијске суверености у Босни и Херцеговини»,

3. Правна мисао број 7-8 ( јули-аугуст 2001. године) под насловом: «Узроци наплаћења фискалних обавеза»,

4. Правна мисао број 11-12 ( новембар-децембар 2001. године) под насловом : «Ефекти отвореног система управљања у порезној управи ФБиХ»,

5. Правна мисао број 1-2 (јануар-фебруар 2002. године) под насловом: «У прилог актуелних уставних промјена о јавним субјективним правима Босне и Херцеговине»,

6. У дневном листу «Ослобођење» од 03.09.2001. године под насловом: «Нелогичност дејтонског рјешења»,

7. Дата рецензија на рад осврти-прикази: Мр. Един Ризвановић на тему: «Порезни третман производа у интракомунитираној размјени у контексту слободног промета роба», часопис Правна мисао бр. 11-12 (новембар-децембар 2001.године),

8. Правни савјетник бр. 5 од мјесеца маја 2002. године под насловом: «Системска усклађеност и практична усмјереност члана 68. став 1. закона о извршењу санкција у кантону Сарајево»,

9. Правни савјетник, бр. 6 од мјесеца јуна 2002. године, под насловом: «посљедице (не) усаглашених порезних закона у федерацији Босне и Херцеговине»,

10. Правна мисао, бр. 5-6 (мај-јуни) 2002. године на тему: «Расподјела надлежности као суштинско питање Федерално уређене државе Босне и Херцеговине»,

11. Правни савјетник бр. 9 (септембар 20002. године), под насловом: «Нови Закон о порезној управи федерације Босне и Херцеговине»,

12. Правни савјетник, бр. 10 (октобар 2002. године), под насловом: « Сигнална дејства новог Закона о порезној управи федерације Босне и Херцеговине»,

13. Правна мисао бр. 9-10 (септембар-октобар 2002. године), под насловом: «Могући ефекти новог закона о порезној управи Федерације Босне и Херцеговине»,

14. Правни савјетник бр. 12 (децембар 2002. године), под насловом: «Разлози увођења ПДВ-а на нивоу државе Босне и Херцеговине»,

15. Правна мисао бр. 3-4 (април-мај 2003. године) под насловом: « Супротстављање пореза на додатну вриједност порезној евазији»,

16. Правни савјетник бр. 5 ( мај/свибањ 20003. године) под насловом: « Порезни аспект ауторских и сродних права у Босни иХерцеговини»,

17. У часопису «Правни савјетник», бр. 9 (септембар/рујан), под насловом: «Основни разлози доношења Закона о прекршајима државе Босне и Херцеговине»,

18. У часопису «Правна мисао», бр. 7-8 ( јул-аугуст 2003. године), под насловом: «Дужност и право издавања и узимања рачуна код продаје производа и обављања услуга»,

19. У часопису «Правна мисао», бр. 11 ( новембар/студени) 2003. године, под насловом: «Осврт на кривична дјела из области пореза у новом кривичном закону ФБИХ»,

20. У мјесечном стручном¸часопису «Порезни савјетник», бр. 11 (новембар/студени) 2003. године под насловом: «Могућност изрицања заштитне мјере одузимања одобрења за рад»,

21. У мјесечном стручном часопису «Порезни савјетник», бр. 1 (јануар/сијечањ) 2004. године, под насловом: «Кривична одговорност за порезну утају»,

22. У мјесечном стручном часопису «Правни савјетника» бр. 1 (јануaр/сијечањ) 2004. године, под насловом: « Извршење новчане казне изречене у прекршајном поступку»,

23. У мјесечном стручном часопису «Зипс», бр. 1 (јануар/сијечањ) 2004. године, под насловом: «Законито изрицање заштитне мјере забране вршења самосталне дјелатности и довољна оцјена олакшавајућих околности»,

24. У мјесечном стручном часопису «Правни савјетник», бр. 2 (фебруар/вељача) 2004. године, под насловом: «Утврђивање дужникове имовине у извршном поступку»,

25. У мјесечном стручном часопису « Правни савјетник» бр. 4 (април/травањ) 2004. године, под насловом: «О реформи прекршајог права у Босни и Херцеговини»,

26. У мјесечном стручном часопису «Правни савјетника» бр. 11-12 (новембар-децембар) 2005. године, под насловом: «Основе рефеорме прекршаја у Босни и Херцеговини»,

27. У часопису «Правна мисао» бр. 11-12 (новембар-децембар) 2005. године, под насловом: «Претпоставке остварења правне државе»,

28. У часопису «Правни савјетник» бр. 1-2 (јануар-фебруар) 2006. године, под насловом: «Начелне промјене у прекршајном поступку»,

29. У часопису «Правна мисао» бр. 1-2 (јануар-фебруар) 2006. године, под насловом: «Сувереност и правна држава (најтеже и најсложеније питање у БиХ)»,

30. У часопису „Правна мисао“ бр. 1-2 (јануар-фебруар) 2008. године, под насловом „Weber-ов модел рационалне бирократске организације с посебним освртом на реформу државне управе“,

31. У зборнику радова Асоцијације за квалитет у Босни и Херцеговини „Квалитет 2009“ са 6. Научно- стручни скуп са међународним учешћем, Неум, 04-07. јуни 2009. „Квалитетна јавна управа у Босни и Херцеговини – основне предпоставке“,

32. АНАЛИ Правног факултета Универзитета у Зеници 2011: „Систем основних вриједности у јавној управи с посебним освртом на стање у Босни и Херцеговини“,

33. У зборнику радова Асоцијације за квалитет у Босни и Херцеговини „Квалитет 2011“ са 7. Научно- стручног скупа са међународним учешћем, Неум, 01-04. јуни 2011. „Квалитет управљања у јавном сектору Босне и Херцеговине“,

34. Regional science conference with international participation: Stable Local Development challenges and opportunities, 03-04. june, Year 1, No. 1, 2011: „Local community in the system of state governance“ (Локална заједница у систему управљања државом),

35. Универзитетска Хроника; Часопис универзитета у Травнику вол. 3, бр. 2, Травник, децембар 2011 „Облик управне културе у Босни и Херцеговини“,

36. АНАЛИ Правног факултета Универзитета у Зеници, Број 8; Година 4; децембар 2011: „Савремене тенденције у јавној управи“,

37. Зборник радова са науčно-стручног скупа са интернационалним учешћем „Аспекти реформе јавне управе у Босни и Херцеговини”, Универзитетска хроника, вол. 4, бр. 1, Универзитет у Травнику, 28.01.2012. „Основне предпоставке реформе и професионализације јавне управе у БиХ“,

38. Универзитетска Хроника; Часопис универзитета у Травнику вол. 4, бр. 1, Травник, децембар 2012. „Управна ефикасност код доношења рјешења у управном поступку“,

39. У зборнику радова Асоцијације за квалитет у Босни и Херцеговини „Квалитет 2013“ са 7. Научно – стручног скупа са међународним учешћем, Неум, 06-08. јуни 2013. „Принципијелне основе за квалитетно тумачење, примјену и промјену Устава Босне и Херцеговине“,

40. Универзитетска Хроника; Часопис Универзитета у Травнику вол. 4, бр.2, Травник, децембар 2014. „Основне уставне вриједности за појединца у Босни и Херцеговини“,

41. „Актуелност главних теоријски проблема у схватању државе и права у земљама транзиције“, Политика- Часопис за истраживање феномена политике, 12/2015; Нови Сад,

42. Зборник радова Правног факултета Универзитета у Травнику, год. I, бр.2 (2016.) „Савремени методи рада јавне управе“,

43. Зборник радова Правног факултета Универзитета у Травнику (2017.године.) „Контрола управе“

44.   Зборник радова Правног факултета Универзитета у Травнику (септембар 2018.) „Стратешки стандарди вриједности за квалитетну измјену устава БиХ“

45.  Зборник радова Правног факултета Универзитета у Травнику (децембар 2018.) „Системи судске заштите у управним споровима“

46.  Зборник радова Правног факултета Универзитета у Травнику (јуни 2019.) “Стратешки оквир за реформу јавне управе у БиХ 2018.-2022. у процесу реформе јавне управе.

47. Зборник радова Правног факултета Универзитета у Травнику (година В, број 9, април 2020, ИССН 2490-3213) – „Управни уговори“

48. Зборник радова Европског универзитета Брчко Дистрикт (Том 1, јуни 2020) -„Савремени концепт сервисне јавне управе у Босни и Херцеговини“

49. Зборник радова Правног факултета Универзитета у Травнику (Година В, Бр. 10, новембар 2020., ИССН 2490-3213) – „Реформа управног поступка и управног спора – изазови и перспективе у Босни и Херцеговини“

50. Зборник радова са IX Међународног научног скупа, Европски универзитет Брчко Дистрикт (28. мај 2021.) – „ЦОВИД-19 – изазови и посљедице“–”Савремена електронска управа”

51. Зборник радова са X Међународног научног скупа, Европски универзитет Брчко Дистрикт (13. мај 2022.) – “Начини одлучивања у институцијама Европске уније”

52. Зборник радова са XI међународног научног скупа одржаног 19. маја 2023. године на Европском универзитету Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Том 1. мај 2023) “Вјештачка интелигенција и јавна управа у контексту заштите људских права и основних слобода”

Пројекти:

1. У 2003. години учествовао у тиму за развој ПДВ-а у БИХ,

2. У 2006. години учествовао у реформи судова за прекршаје у БиХ.

3. У 2010. и 2011. учествовао у два пројекта: „Успостављање система управљања квалитетом, према захтјевима међународног стандарда EN ISIO 9001:2008“, у оквиру агенције „QMSI“ Сарајево, у дјелу који се односи на дизајнирање процеса и припрему документације квалитета, са важећом легислативом из области јавне управе и локалне самоуправе за општине Коњиц и Модрича.

4. У 2012. и 2013. био ангажован на реализацији два пројекта успостављена система управљања квалитетом, према захтијевима међународног стандарда EN ISIO 9001:2008, у оквиру Агенције „QMSI“ Сарајево, у дијелу који се односи на дизајнирање процеса припреме едукације интерних аудитора QMS са поентом на примјену важеће законске и остале легислативе.

5. У 2016. години био ангажован на два пројекта о успостави квалитета услуга општинских и кантоналних администрација у оквиру Агенције „QMSI“ Сарајево.

 

Конференције:

 • Научно- стручни скуп са међународним учешћем „Квалитет 2009“,, Неум, 04-07. јуни 2009.
 • Научно- стручни скуп са међународним учешћем,“Квалитет 2011“, Неум, 01-04. јуни 2011.
 • Regional science conference with international participation“ Stable Local Development challenges and opportunities, Косово 03-04. јуни 2011.
 • Научно-стручни скуп са интернационалним учешћем “Аспекти реформе јавне управе у Босни и Херцеговини”, Азаповићи, 28.01.2012.
 • Научно- стручни скуп са међународним учешћем „Квалитет 2013“, Неум, 06-08. јуни 2013.
 • “Импликације евроатлантских интеграција на уставне реформе у БиХ”, Кисељак, 21. новембар 2017.
 • “Међународна научна конференција “Правна држава и владавина права у БиХ”, 19. мај 2018.
 • Међународна конференција “Развој јавне управе”, Вуковар, 23. и 24. мај 2019.
 • Међународна научно – стручна конференција “БиХ : Изазови 2019-2029.”, Живинице, 08. јуни 2019.
 • Симпозиј “Хрватско-француски управноправни дани“, Сплит, 12. и 13. септембар 2019.
 • VIII Међународни научни скуп “Европске и евроазијске интеграције – предности и недостаци” Брчко, 26. и 27. јуни 2020.
 • Округли сто “Дејтонски мировни споразум – 25 година послије”, Правни факултет Универзитета у Травнику, Азаповићи 7. новембар 2020.
 • X Међународни научни скуп, Брчко 13. мај 2022. године у организацији Европског универзитета у Брчком
 • Прва Међународна статистичка конференција ССЕ 2022 на Едукацијском факултету Универзитета у Травнику, Травник 30. мај 2022. године
 • 16. Хрватско-француски управноправни дани на Медитеранском институту за истраживање живота, Сплит 15. и 16. септембар 2022. године
 • Округли стол “Пандемија КОВИД-19 и њене импликације на Босну и Херцеговину”, Правни факултет Универзитета у Травнику, 5. новембар 2022. године, са радом о теми “Контрадикторности у Дејтонском уставу као стални извор дискриминација и нефункционалности државе Босне и Херцеговине посебно манифестоване у вријеме пандемије КОВИД-19”.
 • XI међународни научни скуп “Човјечанство пред изазовима вјештачке интелигенције” одржаног 19.05.2023. године на Европском универзитету Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине

Признања:

Признање за изузетно залагање и допринос у развоју наставне и научне дјелатности додјељено од Универзитета у Травнику 2013. године

Признање за посебан допринос развоју науке управног права додјељен од Европског универзитета Брчко Дистрикта 13. маја 2022. године

Радна биографија

02.03.1985 – 15.04.1992. – Грађевинско радна организација „стандард“ Рогатица, Руководилац правне и опште службе.

15.04.1992 – 15.07.1995. – Општински суд, судија и предсједник суда Жепа

15.06.1996 – 02.03.1997. – Виши суд у Тузли, судија

02.03.1997 – 02.03.2006. – Федерална порезна управа- Средишњи порезни уред Сарајево, предсједник комисије за порезне прекршаје.

02.03.2006 – 01.04.2007 – Влада Федерације Босне и Херцеговине, министар просторног уређења.

01.04.2007 – 22.10.210 – Парламент Федерације БиХ, посланик у Представничком дому.

2010.-2018 . – Професор на Правном факултету Универзитета у Травнику, Правном факултету Универзитета у Зеници, Факултету Политичких наука Универзитета у Сарајеву и Факултету за управу – Придружена чланица Универзитета у Сарајеву

15.03.2018 – и даље – Канцеларија координатора за реформу јавне управе у БиХ, замјеник координатора