бр. назив
1 PP презентација са редовног састанка амбасадора ЕУ
2 PP презентација за област Информационе технологије
3 PP презентација за област Институционална комуникација
4 PP презентација за област Израда политика и координациони капацитети
5 PP презентација за област Јавне финансије
6 PP презентација за област Управљање људским потенцијалима
7 PP презентација за област Управни поступак
8 PP презентација: Мјерење и мониторинг учинка и одговорности на бази учинка у процесу реформе јавне управе
9 Презентација за факултете
10 Презентација: Bosnia and Herzegovina: Public Administration System, Public Administration Reform and trends in Public Administration
11 Презентација: Иновације у јавној управи
12 Презентација: Реформа јавне управе у контексту ССП-а
13 Акциони план проведбе одредби Привременог споразума и ССП-а
14 Акциони план за реализацију приоритета из документа Европско партнерство
15 Документ вишегодишњег индикативног финансијског оквира (MIFF) 2010.-2012.
16 Европска комисија: Извјештај о напретку Босне и Херцеговине у 2009. години
17 Ебропска комисија: Извјештај о напретку за 2010.
18 Европска комисија: Приједлог принципа, приоритета и услов Европског партнерства са БиХ – новембар 2007. (енглеска верзија)
19 Европска комисија: Стратегија проширења и кључни изазови 2008 – 2009.
20 Европска комисија: Стратегија проширења и кључни изазови 2009 – 2010.
21 Извјештај европске комисије о напретку БиХ за 2008. годину
22 Извјештај европске комисије о напретку Бих за 2013. 
23 Kомпаративни приказ налаза и препорука из извјештаја ЕК о напретку БиХ за 2006, 2007. и 2008. годину
24 Одлука о Европском партнерству за БиХ 2008.
25 Препоруке Савјета Организације за економску сарадњуи развој
26 Принципи јавне управе
27 Привремени споразум о трговини и трговинским питањима
28 SIGMA Извјештај 2010: Процјена потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ
29 Споразум о стабилизацији и придруживању (Stabilization and Association Agreement)
30 Стратегија интегрисања Босне и Херцеговинеу Европску унију
31 Стратегија проширења и кључни изазови 2014-15.
32 Вишегодишњи индикативни плански документ (MIPD) 2008.-2010.
33 Функционални преглед сектора образовања у БиХ – Завршни извјештај
34 Функционални преглед сектора околиша у БиХ – Завршни извјештај
35 Функционални преглед сектора полиције у БиХ – Завршни извјештај
36 Функционални преглед сектора пољопривреде у БиХ – Завршни извјештај
37 Функционални преглед сектора шповратка у БиХ – Завршни извјештај
38 Функционални преглед сектора правосуђа у БиХ – Завршни извјештај
39 Функционални преглед сектора здравства у БиХ – Завршни извјештај
40 Системски преглед реформе јавне управе у БиХ
41 Monitoring Report 2017 Bosnia and Herzegovina BHS SIGMA
42 Приједлог програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ
43 Извјештај Европске комисије о политици проширења (2023)
44 Извјештај Европске комисије о Босни и Херцеговини (2023)