1 2016-01-4: Уговор за набавку услуга обуке за реализацију пројекта ” Специјалистички програм обука за IT менаџере”
2 2016: Образац праћења реализације уговора
3 2016: Табела реализације уговора
4 2016:Уговор о консултантским услугама за пројекат SPPD II
5 2016: Табела реализације уговора
6 2016: Уговор о консултантским услугама за имплементацију пројекта ЈПП
7 2016: Временски план реализације ЈПП И SPPD II
8 Образац праћења реализације уговора (е-сервиси)
9 Уговор о консултантским услугама за пројекат “Успосстављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека”
10 Уговор о купопродаји роба и услуга за имплементацију пројекта “Надоградња јединственог информационог система за регистрацију пословних субјеката у Републици Српској”
11 Уговор о услугама (е-сервиси)
12 Уговор о услугама за пројекат “Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ”
13 Образац са елементима извршења уговора за пројекат “Надоградња и успостава система за е-сједнице влада”
14 Табела реализације за пројекат “Поједностављење и унапређење запошљавања у државну службу”
15 Уговор о купопродаји за имплементацију пројекта Надоградња JIS за регистрацију пословних субјеката у РС набавком HW инфраструктура (backup сервери)
16 Уговор о купопродаји за имплементацију пројекта Надоградња JIS за регистрацију пословних сзбјеката у РС набавком HW инфраструктура (backup сервери)
17 Уговор о купопродаји IT опрема – е-сервиси
18 Анекс уговора е-сервиси
19 Уговор ОС
20 Уговор Спец. програм обука  скен
21 Уговор о консултантским услугама Поједностављење и унапређење запошљавања у државну службу
22 Уговор о купопродаји робе Надоградња и успостављање система за е-сједнице влада
23 Уговор ECDL 2_скен_080416_opt
24 Образац за реализацију уговора
25 Уговор о купопродаји роба за имплементацију Спецификације за набавку опреме и услуга развоја нових софтверских рјешења у оквиру пројекта “Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека”
26 Уговор о консултантским услугама Поједностављење и унапређење запошљавања у државну службу
27 Уговор Унапређење инф. система у АДСФ, АДУРС, Пододјељења за ХР БДБиХ
28 Уговор опрема SPPD II (2)
29 Временски план реализације опрема PPD II
30 UУговор консултацијске услуге – Унапређење процеса анализе потреба и евалуације ефеката обуке
31 Временски план реализације Унапређење
32 Форма реализације уговора – е-сједнице
33 Форма реализације уговора – Обука службеника за односе с јавношћу-фаза II
34 Реализација уговора HRMIS