ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ КАНЦЕЛАРИЈЕ КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Рад Канцеларије координатора за реформу јавне управе је транспарентан и подразумијева редовно извјештавање надлежних о свом раду и оствареном напретку у процесу реформе јавне управе, сарадњу са цивилним друштвом и медијима, као и јавну промоцију реформе јавне управе.

Уколико на нашим веб-странама нисте пронашли информације које вас занимају, погледајте најчешћа питања која су поставили посјетиоци прије вас или контактирајте службеницу за односе са јавношћу:

Ведрана Фалаџић, виша стручна сарадница за односе са јавношћу

адреса: Дубровачка 6, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина
тел.:+ 387 33 565 763; факс: + 387 33 565-761
e-mail: vedrana.faladzic@parco.gov.ba

Службеница за односе са јавношћу у Канцеларији координатора за реформу јавне управе уједно је и службеница за поступање у складу са Законом о слободи приступа информацијама БиХ.