PAR фонд (Public Administration Reform Fund), односно Фонд за реформу јавне управе представља средства која је заједница донатора намијенила провођењу реформе јавне управе у Босни и Херцеговини. Фонд је намијењен финансирању искључиво конкретних мјера Акционог плана 1 реформе јавне управе.

Меморандум о успостави Фонда за реформу јавне управе потписали су у Сарајеву 12.07.2007. године премијери Босне и Херцеговине, Федерације БиХ, Републике Српске, градоначелник Брчко дистрикта, министар финансија БиХ, амбасадори земаља донатора Велике Британије, Холандије и Шведске, те шеф делегације Еуропске комисије у БиХ. Овим су испуњени и формални предуслови за улагање 4,5 милиона еура донаторских средстава за финансирање пројеката реформе јавне управе у трогодишњем периоду.

Уред координатора за реформу јавне управе (PARCO) није корисник нити индивидуално располаже средствима Фонда. Кориштење Фонда биће децентрализовано. То значи да ће одлуке о пласману донаторских средстава бити усвајане на више нивоа, како би ненамјенско трошење средстава и самовоља појединаца били онемогућени. Фондом ће управљати Управни одбор, без чије сагласности ниједан пројекат неће бити финансиран.

Доприноси донатора ће бити депоновани на јединствени, бескаматни рачун у страној валути који држи Министарство финансија и трезора (МОФТ) у Централној банци БиХ. Новац ће бити одвојена буџетска ставка за потрошњу искључиво на одобрене пројекте. Финансирање из PAR Фонда може бити увећано или кроз учешће додатних донатора или повећањем учешћа постојећих донатора. Донатори ће доприносе улагати у валутама својих земаља. Средства ће бити пребацивана у фазама, а у одређивању износа рата Донатори ће узети у обзир тренутни напредак и потребе PAR Фонда за одржавањем ликвидности. Меморандум о успостави PAR Фонда садржи детаљне напомене о кориштењу средстава Фонда.

04 Fond_B1