На порталу е-консултације објављен је документ Споразум о утрошку преосталих средстава уплаћених у Фонд за реформу јавне управе.

Онлине консултације проводе се у периоду од 22.07 до 06.08.2021. године.

Заинтересовани коментаре могу слати искључиво путем портала е-консултације, у навденом периоду.

Општи циљ документа је да послужи као инструмент за ефикасну проведбу планираних реформских циљева и мјера у наредном средњорочном периоду. Kоначни циљ је повећати ефикасност, ефективност, транспарентност, одговорност, партиципативност у јавној управи у Босни и Херцеговини, те допринијети уградњи начела доброг управљања у систем јавне управе у Босни и Херцеговини на свим нивоима власти обухваћеним планираним активностима.

Споразум о утрошку преосталих средстава уплаћених у Фонд за реформу јавне управе

Изјава о сврси