Ured koordinatora za reformu javne uprave u svrhu realizacije zaključka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine izradio je Smjernice za provođenje Pravila za konzultacije s javnošću u izradi pravnih propisa u Uredu koordinatora za reformu javne uprave.

Konzultacije s javnošću inkorporirane su kao mjera u Revidiranom Akcijskom planu 1, unutar realizacije aktivnosti reformske oblasti Strateško planiranje, izrada politika i koordinacijski kapaciteti, a s ciljem uspostave potrebnih mehanizama za postizanje standarda kvalitete propisa.

Smjernicama se osigurava, pravilna i dosljedna primjena Pravila za konzultacije s javnošću u izradi pravnih propisa Vijeća ministara BiH, te iste osiguravaju veću razinu sudjelovanja interesnih skupina, zainteresirane javnosti i povećanje informiranosti o cjelokupnom radu Ureda.

Proces konzultacija je dvosmjeran i koristan je kako za predlagača tako i za širu javnost uopće.

U procesu demokratizacije društva i integriranja u Europsku uniju, krajnji cilj je uspostava partnerskog odnosa institucija vlasti i javnosti, a što se zasigurno može postići transparentnošću i konzultacijama s javnošću.

Ovim putem pozivamo i ostale zainteresirane strane da se uključe u proces konzultacija koje provodi Ured koordinatora za reformu javne uprave.

U ovoj sekciji nalaze se Smjernice za provođenje Pravila za konzultacije s javnošću u izradi pravnih propisa u Uredu koordinatora za reformu javne uprave i Obrazac za dostavu komentara, a u narednom periodu ovdje ćemo objavljivati planirane normativno-pravne akte za konzultacije.

Kontakt

Ranka Papović, koordinatorica za konzultacije

Adresa: Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo

Tel: + 387 33 56 57 64

Fax: + 387 33 56 57 61

E-mail: Ranka.Papovic@parco.gov.ba ili na javnekonsultacije@parco.gov.ba.

br. naziv
1 2016: Izvješće o provedenom postupku javnih konzultacija za nacrt Godišnjeg programa rada Ureda koordinatora
2 2016: Smjernice za provođenje Pravila za konzultacija s javnošću u izradi pravnih propisa u Uredu koordinatora za reformu javne uprave
3 2016: Izvješće o provedenom postupku javnih konzultacija za nacrt Srednjoročnog plana rada
4 2016: Obrazac za dostavu komentara
5 Izjava o svrsi donošenja Godišnjeg programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave
6 Izjava o svrsi donošenja Srednjoročnog plana rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period 2017-2019. godine
7 Nacrt Srednjoročnog plana rada Ureda koordinatora za period 2017-2019.
8 Prednacrt Godišnjeg programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2017.
9 Spisak organizacija koje su izrazile zainteresiranost za uključivanje u proces javnih konzultacija
10 2017: Izvješće o provedenom postupku javnih konzultacija za nacrt Izvješća o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2016.godinu
11 2017: Spisak akata Ureda koji podliježu javnim konzultacijama
12 2017: Izvješće o održanim konzultacijama sa zainteresiranom javnošću
13 Smjernice za konzultacije PARCO 2018.
14 Pravila Konzultacije 5-17 (2)
15 Izvješće o radu za 2018 – konzultacije
16 Javne konzultacije: Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave
17 Održane javne konzultacije: Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave
18 Javne konzultacije: Program rada Ureda koordinatora za 2021. godinu
19 Javne konzultacije: Godišnji Program rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2021. godinu
20 Javne konzultacije: Izvješće o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2020. godinu
21 Javni poziv na konsultacije i prezentaciju portala otvorenih podataka
22 Javne konzultacije: Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za razdoblje 2022-2024. godine
23 Javne konzultacije: Zajednička platforma o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u BiH
24 Javne konzultacije – Sporazum o utrošku preostalih sredstava uplaćenih u Fond za reformu javne uprave
25 Javne konzultacije: Program rada Ureda koordinatora za 2022. godinu
26 Prijedlog Odluke o imenovanju članova i zamjenika članova nadzornih timova
27 Izvješće o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2021. godinu
28 Prednacrt Godišnjeg programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2023.
29 Izjava o svrsi donošenja Programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2023. godinu.
30 Nacrt Izvješća o implementaciji Akcijskog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018-2027
31 Izjava o svrsi donošenja
32 Izvješće o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2022. godinu
33 Javne konzultacije: Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za razdoblje 2024-2026. godine
34 Izvješće o održanim konzultacijama