Proces javnih konzultacija organiziran je od 29.06. do 14.07.2020. godine u svrhu osiguranja planske osnove za kvalitetno upravljanje reformom javne uprave u Bosni i Hercegovini, na portalu E-konzultacije.

Glavni fokus konzultacija bilo je donošenje Srednjoročnog plana rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Posebni ciljevi donošenja Srednjoročnog plana rada Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave za razdoblje 2021 – 2023. su harmonizacija i koordinacija procesa planiranja u Uredu, optimalna alokacija resursa na prioritetne zadatke i projekte, kao i unapređenje procesa praćenja programa i planova i izvještavanja o realizaciji istih.

U prilogu se nalaze izvješća o provedenim konzultacijama:

Izvješće o provedenim dodatnim javnim konzultacijama u procesu javnih konzultacija o AP RJU

Izvješće o provedenim minimalnim javnim konsultacijama putem portala e-konsultacije-Akcioni plan za reformu javne uprave