Процес јавних консултација организован је од 29.06. до 14.07.2020. године у сврху обезбјеђења планске основе за квалитетно управљање реформом јавне управе у Босни и Херцеговини, на порталу Е-консултације.

Главни фокус консултација било је доношење Средњорочног плана рада Уреда координатора за реформу јавне управе.

Посебни циљеви доношења Средњорочног плана рада Kанцеларије координатора за реформу јавне управе за период 2021. – 2023. године су хармонизација и координација процеса планирања у Kанцеларији, оптимална алокација ресурса на приоритетне задатке и пројекте, као и унапређење процеса праћења програма и планова и извјештавања о реализацији истих.

У прилогу се налазе извјештаји о проведеним консултацијама:

Извјештај о проведеним додатним јавним консултацијама у процесу јавних консултација о АП РЈУ

Извјештај о проведеним минималним јавним консултацијама путем портала е-консултације-Акциони план за реформу јавне управе