Naputak o odgovornosti

Ured koordinatora za reformu javne uprave održava ovu internetsku stranicu da bi poboljšao pristup javnosti informacijama o reformi javne uprave i aktivnostima Ureda. Naš cilj je održavati ove informacije ažuriranim i točnim.

Ove informacije su:

  • opće prirode i ne obraćaju se određenim okolnostima nijednog određenog pojedinca ili institucije;
  • ponekad uvezane s izvanjskim stranicama nad kojima Ured nema nikakvu kontrolu i za koje Ured ne preuzima nikakvu odgovornost;
  • takve da ne mogu biti uzete kao profesionalni ili pravni savjet.

Jedino se tekstovi objavljeni u papirnim izdanjima službenoga lista pojedinačnih uprava mogu smatrati autentičnim.

Naš cilj je smanjiti smetnje koje su uzrokovane tehničkim pogreškama. Ipak, ne možemo jamčiti da naša usluga neće biti prekidana takvim problemima.

Nakana ovoga naputaka nije ograničiti odgovornost Ureda u kršenju bilo kakvih zahtijeva koji su podređeni važećim domaćim zakonima.

Autorska prava

© Ured koordinatora za reformu javne uprave, 2007.-2016.

Reprodukcija je dopuštena, pod uvjetom naznačavanja izvora, osim gdje je drugačije rečeno. Gdje je potrebno prethodno odobrenje za reprodukciju ili korištenje tekstualnih ili multimedijalnih informacija (zvuk, slike, softver, itd.), takvo odobrenje poništava gore navedenu opću dozvolu i jasno će biti naglašena sva ograničenja upotrebe.