Pandemija koronavirusa donijela je novi izazov izvršnim vlastima koje su morale pronaći brze i učinkovite odgovore na novonastalu krizu. Pravi izazov predstavlja pronaći proporcionalne mjere koje će zaštititi građane, održavati rad zdravstvenog sustava, spriječiti kolaps gospodarstva i zaštititi demokratski sustav. Istovremeno, države sa svojim institucijama, političarima, službenicima i javnim zaposlenicima moraju nastaviti funkcionirati i donositi političke i administrativne odluke, te javne usluge građanima.

Ova kratka napomena, koju je SIGMA pripremila nakon rasprave s Europskom komisijom, daje sažetak načina na koji su države članice EU-a i odabrane zemlje OECD-a upravljale krizom COVID-19 u pogledu funkcioniranja vlade i javne uprave.

Sastavljena je kao izvor informacija i inspiracije za kreatore politika u zemljama proširenja i susjedstva EU. Kartiranje ima za cilj identificirati kako su javne institucije u državama članicama EU-a pokušale nastaviti svoj rad s ograničenom nazočnošću u uredima i izuzetno ograničenim vremenom za donošenje i provedbu odluka.

Ovaj preliminarni sastav pokriva sljedeća područja politike:

– centralne vlasti, koordinacija politike
– državna služba i upravljanje ljudskim resursima
– odgovornost
– usluga dostave
– upravljanje javnim financijama.

Napomena: Sve smjernice napisane su na engleskom jeziku

No. Naziv
1 COVID-19 Belgija
2 COVID-19 Češka
3 COVID-19 Danska
4 COVID-19 Njemačka
5 COVID-19 Estonija
6 COVID-19 Irska
7 COVID-19 Španjolska
8 COVID-19 Francuska
9 COVID-19 Hrvatska
10 COVID-19 Italija
11 COVID-19 Latvija
12 COVID-19 Litva
13 COVID-19 Mađarska
14 COVID-19 Nizozemska
15 COVID-19 Austrija
16 COVID-19 Poljska
17 COVID-19 Portugal
18 COVID-19 Rumunjska
19 COVID-19 Slovenija
20 COVID-19 Slovačka
21 COVID-19 Finska
22 COVID-19 Švedska
23 COVID-19 Ujedinjeno Kraljevstvo
24 COVID-19 Južna Koreja