Radionica o Komunikacijskoj strategiji za informiranje javnosti o procesu RJU i AP

13/06/2024

U organizaciji projekta EU4PAR, koji financira Europska unija, a u suradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave 11. i 12. lipnja na Kozari je održana dvodnevna radionica o ažuriranju Komunikacijske strategije za informiranje javnosti o procesu reforme javne uprave u BiH i Akcijskog plana za njenu provedbu. Ažuriranje ova dva dokumenta jedna je od […]

Sastanak NT za oblast Upravljanje javnim financijama

04/06/2024

U organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave i EU4PAR projekta tehničke pomoći, u Tesliću je danas održana radionica članova Nadzornog tima za reformsku oblast Upravljanje javnim finansijama. Tokom radionice usaglašen je nacrt seta aktivnosti budućeg revidiranog Akcionog plana za reformu javne uprave u oblasti Upravljanje javnim finansijama. Radionici su prisustvovali članovi Nadzornog tima u […]

Javne konzultacije: Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za razdoblje 2025-2027. godine

03/06/2024

Sukladno čl. 3. i čl. 7. Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 62/14), i Uputstvom o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 44/15), Ured koordinatora za reformu javne uprave izradio je Srednjoročni plan […]

Nastavak implementacije CAF-a u Orašju

30/05/2024

Projekt općinskog okolišnog upravljanja u Bosni i Hercegovini (MEG2), a kojeg implementira UNDP u prethodna dva dana organizirao je dvodnevnu radionicu za unaprjeđenje rada javne uprave uz korištenje alata za upravljanje kvalitetom CAF u Gradu Orašju. Ovom prilikom, zaposlenici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Kenan Avdagić i Miroslav Zeković koji su kao gosti pozvani […]

Održana radionica o politikama, strateškom planiranju, koordinaciji i unaprjeđenju organizacije

24/05/2024

U suradnji koordinatora za reformu javne uprave u BiH sve četiri upravne razine, a uz koordinaciju Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH i tehničku potporu projekta EU4PAR-a u Sarajevu je održana radionica za državne službenike – predstavnike/ce institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH. Na početku […]

Sastanak o potpori Francuske procesu reforme javne uprave u BiH

22/05/2024

Uz potporu Direkcije za evropske integracije (DEI) u organiziranju i logistici, danas je u prostorijama DEI održan sastanak između Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Francuske Generalne direkcije za upravu i državnu službu (DGAFP), Škole za javnu upravu (ENA) i Generalnog tajništva za europske poslove (SGAE). Razgovaralo se o mogućnostima Francuske potpori reformi javne […]

Članovi NT u oblasti reforme javne uprave suglasni – prioritet digitalizacija usluga

16/05/2024

Članovi nadzornih timova ispred Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srpske i Distrikta Brčkog Bosne i Hercegovine u oblasti reforme javne uprave na radionici koja je održana 15. i 16. svibnja 2024. godine u Sarajevu dali su prioritet digitalizaciji usluga u pripremi ažuriranja novog Akcijskog plana za provedbu Strateškog […]

Počela radionica nadzornih timova za reviziju aktualnog Akcijskog plana za provedbu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018 – 2027. 

15/05/2024

Državni koordinator za reformu javne uprave Darko Kasap otvorio je današnju radionicu nadzornih timova na kojima se razmatraju prijedlozi za reviziju aktualnog Akcijskog plana za provedbu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018 – 2027.  Podsjetio je da je ovo drugi sastanak nadzornih timova u punom sastavu, da se prvi održavo u 12. […]

Revidirani SIGMA principi tema online radionice Nadroznih timova iz oblasti Pružanja usluga

14/05/2024

Ured koordinatora za reformu javne uprave uz potporu SIGMA-e održao je 13.5.2024. godine online radionicu za Nadzorne timove (NT) za cijelu oblast Pružanja usluga. Na radionici je sačinjen pregled revidiranih SIGMA prinicipa, refleksija na Akcijski plan i trenutni nacrt dokumenta. Poseban osvrt bio je na SIGMA principima odnosno podprincipima koji mogu poslužiti kao vodilja za […]

srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts
lis0 Posts
stu0 Posts
pro0 Posts
sij0 Posts
velj0 Posts
ožu0 Posts
tra0 Posts
svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts