Na Pravnom fakultetu u Kiseljaku održan naučno-stručni skup sa internacionalnim učešćem

28/01/2012

U amfiteatru Pravnog fakulteta u Kiseljaku u subotu 28. siječnja održan je naučno-stručni skup sa internacionalnim učešćem pod nazivom "Aspekti reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini". Cilj Skupa bio je pristup eksperata iz oblasti upravnog prava i drugih naučnih disciplina svim problemima reforme javne uprave u BiH kao jednom od preduvjeta za članstvo u […]

Informacija o javnoj nabavci roba putem otvorenog postupka

16/01/2012

Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine objavio je Obavještenje o nabavci („Službeni glasnik BiH“, 3/12 od 16.01.2012. godine, broj  Obavještenja: 423-1-1-1-2/12) za javnu nabavku pojedinačnih komponenti za informacijsko – komunikacijske i računarske sisteme centralnih organa vlada u BiH za projekat „ Skica razvoja centralnih organa vlada u […]

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

16/01/2012

  Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 1.1. Podaci o ugovornom organu Naziv – Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Kontakt osoba – Tila Arnaut Adresa – Vrazova 9 Poštanski broj 71000 Općina- Sarajevo-Centar  Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj-  4200334950020 Telefon/Faks 033565760 033565761 Elektronska pošta (e-mail) – parco.office@parco.gov.ba Internet adresa (web) www.parco.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao […]

Održan sastanak koordinatora za reformu javne uprave

13/01/2012

Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH danas je u Sarajevu sa koordinatoricom iz Federacije BiH Mirsadom Jahić i Mikanom Davidovićem, zamjenikom koordinatorice za reformu javne uprave iz Republike Srpske održala sastanak na kojem je razgovarano o listi prioritetnih projekata u ovoj godini koji će biti finansirani iz Fonda za reformu javne […]

svi.0 Posts
lip.0 Posts
srp.0 Posts
kol.0 Posts
ruj.0 Posts
lis.0 Posts
stu.0 Posts
pro.0 Posts
sij.0 Posts
velj.0 Posts
ožu.0 Posts
tra.0 Posts
svi.0 Posts
lip.0 Posts
srp.0 Posts
kol.0 Posts
ruj.0 Posts