Obavještenje o terminu polaganja pismenog dijela stručnog ispita

27/03/2013

          Krajnji rok za prijave: 21.02.2013. Radno mjesto za koje je raspisan konkurs: 1/01 Stručni suradnik za reformu javne uprave   TERMIN POLAGANJA PISMENOG DIJELA STRUČNOG ISPITA Pismeni dio stručnog ispita će se održati dana 02. travnja 2013. godine sa početkom u 11:00 sati, u sali Parlamentarne skupštine Bosne i Herecegovine, […]

Sastanak NТ za Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

26/03/2013

Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa bit će održan u utorak  26.03.2013. godine u zgradi Vlade FBiH, sala 36 sa početkom u 12:00 sati. Predloženi dnevni red: 1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 14.12.2012god. Brčko) 2.    Razmatranje i usaglašavanje predložene projektne ideje „Način transponiranja EU […]

Sastanak NT za E-upravu

26/03/2013

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast e-uprava RAP1 Strategije za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini bit će održan u utorak, 26. marta 2013. godine u prostorijama Skupštine Distrikta Brčko BiH, Ul. Mladena Maglova 2, sa početkom u 13.00 časova. Predloženi dnevni red: 1.    Usvajanje dnevnog reda 2.    Izbor predsjedavajućeg Nadzornog tima za sljedeći […]

Usvojen prijedlog Osnova za izradu drugog akcionog plana

26/03/2013

Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu usvojilo je informaciju o pripremnim aktivnostima na izradi drugog akcionog plana reforme javne uprave i prijedlog Osnova za izradu drugog akcionog plana Stretegije reforme javne uprave u BiH Drugi Akcioni plan trebao bi se baviti mikro i makro organizacijom uprave kao i kapacitetima unutar određenih oblasti […]

Usvojeno Godišnje financijsko izvješće Fonda za reformu javne uprave

26/03/2013

Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj danas u Sarajevu usvojio je Godišnje financijsko izvješće Fonda za reformu javne uprave. Aneta Raić, šefica Jedinice za donatorsku koordinaciju, financije, monitoring i evaluaciju  kazala je da je u Fond do sada uloženo ukupno 12. 939.000 KM. „Do sada je deset projekata u oblasti reforme […]

Sastanak Nadzornog tima za oblast Upravni postupci i upravne usluge

25/03/2013

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupci i upravne usluge, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje zapisnika sa predhodnog sastanka Nadzornog tima održanog 21.12.2012.godine 2. Planovi održavanja sjednica/planovi rada Nadzornog tima u 2013. godini 3. Analiza stanja u reformskoj oblasti i provedba mjera […]

Sastanak NT za oblast Javne finansije

22/03/2013

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Javne finansije bit će održan u petak, 22.03.2013. godine u Sarajevu, u prostorijama Ureda koordinatora za RJU, Vrazova 9, sa početkom u 11 sati. Predloženi dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 06.12.2012. godine 2. Ažuriranje liste projekata […]

Održana radionica za izradu srednjoročnog strateškog plana Ureda koordinatora za RJU

20/03/2013

Radionica za izradu srednjoročnog strateškog okvira i akcionog plana Ureda koordinatora za RJU za period 2013. – 2015. godine održana je u Fojnici, u ponedjeljak i utorak, 18. i 19.03.2013. godine. Radionica je organizovana u sklopu provedbe Sporazuma o implementaciji između Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft […]

Računari uvezuju, država odlučuje

19/03/2013

Start: Kada je 7.marta Upravni odbor za reformu javne uprave u BiH usvojio izvještaj o provedbi aktivnosti na uspostavi okvira interoperabilnosti, Vijeće ministara BiH, vlade entiteta i Distrikta Brčko dobile su set odluka čije usvajanje će omogućiti da sve javne institucije na svim nivoima vlasti međusobno razmjenjuju sve javne podatke koje posjeduju.   NALOG, ŠTA […]

Održana 11. PRO.PR konferencija

18/03/2013

U opatijskom hotelu Ambasador od 13. do 16. marta održana je 11. PRO.PR konferencije u organizaciji Apriori komunikacija na kojoj je petnaest predavača iz devet zemalja pod motom „Povezivanje u pokretu“ razmijenilo svoja mnogobrojna iskustva i znanja. Prvog dana razgovaralo se o potrebi za odnosima s javnošću, upravljanju ugledom u lokalnim upravama Velike Britanije, izazovima […]

lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts
lis0 Posts
stu0 Posts
pro0 Posts
sij0 Posts
velj0 Posts
ožu0 Posts
tra0 Posts
svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts