Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH

30/03/2017

Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ureda koordinatora za reformu […]

Održan ReForum: Reforma javne uprave u BiH

29/03/2017

ReForum „Reforma javne uprave u BiH“, na kojem se govorilo o problemima ovog procesa, njenim dosadašnjih uspjesima i nedostacima, kao i budućem radu u ovoj oblasti, te ulozi organizacija civilnog društva u njoj, održan je 21. marta u Hotelu „Astra Garni“ u Sarajevu, u organizaciji Centra za  politike i upravljanje. Pokretačka snaga osnovana za reformu […]

Sjednica UO FRJU

28/03/2017

Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u srijedu, 12.04.2017. godine, s početkom u 12:00 sati, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo. Dnevni red: Verifikacija Zapisnika s 58. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 15.02.2017. godine Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne […]

Poziv institucijama javne uprave za iskazivanje interesa za podršku u uvođenju CAF modela upravljanja kvalitetom (Zajednički okvir za procjenu – Common Assessment Framework)

28/03/2017

U sklopu procesa uvođenja sistema upravljanja kvalitetom u javnu upravu u Bosni i Hercegovini, Ured koordinatora za reformu javne uprave poziva institucije da apliciraju za podršku pri uvođenju sistema upravljanja kvalitetom zasnovanom na modelu Zajedničkog okvira za procjenu –   Common Assessment Framework (CAF) tokom 2017.godine. Na osnovu Operativnog plana za uvođenje upravljanja kvalitetom u institucije […]

Šutnja o broju zaposlenih

27/03/2017

Koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan za Oslobođenje ističe kako se javna uprava još pogrešno smatra političkim monopolom stranaka Bosna i Hercegovina trenutno se nalazi u fazi pripreme novog Strateškog okvira – strategije i akcionog plana koji bi trebao dati novi impuls reformi javne uprave. Kako je za Oslobođenje kazao koordinator za reformu javne […]

Ured koordinatora za reformu javne uprave izradio „Budžet za građane“

20/03/2017

Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa Agencijom za razvoj preduzeća Eda iz Banja Luke izradio je „Budžet za građane“ –  dokument koji na jednostavan i ilustrativan način prikazuje budžet ove institucije za 2017. godinu. „Pristup informacijama o budžetskim aktivnostima jedne institucije omogućava građanima razumijevanje političkih i ekonomskih odluka te praćenje javne potrošnje […]

CPU o reformi javne uprave

20/03/2017

Centar za politike i upravljanje organizuje, u sklopu projekta „Razgovarajmo o reformama“, konferenciju pod nazivom „Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini“, koja će biti održana 21. marta sa početkom u 11:00 sati. Javna uprava uglavnom je definisana kao servis za pružanje efikasnih usluga vladama i građanima. Ona direktno utiče na brzinu i efikasnost obavljanja […]

Govor koordinatora za reformu javne uprave regionalnoj konferenciji „Dijalogom i saradnjom sa civilnim društvom do boljih rezultata reforme javne uprave“

13/03/2017

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH), u saradnji sa projektom Tehničke podrške organizacijama civilnog društva (TACSO), 13. i 14. marta ove godine  u Sarajevu je organizirao dvodnevnu regionalnu konferenciju o rezultatima trećeg monitoringa reforme javne uprave. Jedan od uvodničara konferencije bio je i Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave u BiH: Uvažena […]

Javne konsultacije o Godišnjem izvještaju o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave

07/03/2017

U skladu sa članom 11. Odluke o godišnjem planiranju i načinu praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 94/14), pozivamo vas da učestvujete u izradi Izvještaja o  radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2016.godinu. Proces javnih konsultacija otvoren je od 07.03.– 21.03. 2017. godine i svoje komentare i […]

Vlada Federacije BiH o reformi javne uprave

06/03/2017

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjednici održanoj 03.03.2017. godine u Sarajevu, usvojila Informaciju Agencije za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) „Sistem državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine – Izazovi i perspektive“. Informacija daje jasnu sliku o stanju u državnoj službi i javnoj upravi i nudi realna rješenje za uspostavljanje kadrovski i […]

lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts
lis0 Posts
stu0 Posts
pro0 Posts
sij0 Posts
velj0 Posts
ožu0 Posts
tra0 Posts
svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts