Poreska opterećenja koče zapošljavanje

31/01/2014

Stopa nezaposlenosti u BiH jedna je od najvećih u Evropi, a ključne prepreke za njeno smanjenje predstavljaju izostanak reforme sistema socijalne zaštite, velika izdvajanja za poreze i doprinose i visoke minimalne plate, ocijenio je Međunarodni monetarni fond (MMF). U izvještaju "Podsticanje rasta zapošljavanja na zapadnom Balkanu" MMF navodi da većina balkanskih zemalja pati od duboko […]

Počinje implementacija projekta iz oblasti ULJP

29/01/2014

U prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH, održan je početni sastanak o projektu "Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama državne službe u BiH", koji se finansira iz programa IPA 2011. Implementator projekta je konzorcij kojeg čine italijanska kompanija Eurecna, te irska GDSI i bosanskohercegovačka DJikic Consulting Services. Riječ je o projektu čija […]

VMBiH: Podržali projekat iz reforme javne uprave

29/01/2014

Na današnjoj sjednici Vijeće ministara BiH, između ostalog, usvojilo je Informaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave o projektu „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta  institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“ i dalo podršku ovom projektu koji će se finansirati sredstvima Fonda za reformu javne uprave u iznosu od oko 1,58 miliona KM. […]

Sastanak NT za Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

27/01/2014

Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa bit će održan u ponedjeljak  27.01.2014. godine u prostorijama zgrade Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, sa početkom u 12:00 sati. Dnevni red: 1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 21.10.2013god. Banja Luka); 2.    Analiza Godišnjeg izvještaja o napretku za […]

U ovoj godini konkretniji koraci ka uspostavi e-poslovanja u BiH

27/01/2014

Građani na donošenje zakona koji bi regulirali oblast e-poslovanja u BiH čekaju već godinama, a mali korak naprijed u tom pravcu bi moglo značiti i donošenje Prijedloga zakona o elektroničkom dokumentu, koji je prije nekoliko dana utvrdilo Vijeće ministara BiH.  Ovo je jedan od zakona koji će kompletirati ovu zakonsku regulativu na razini države.''Donošenjem Zakona […]

Sastanak NT: Dvije projektne ideje

27/01/2014

Na sastanku Nadzornog tima za Unaprijeđenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa, koji je održan u Brčkom, analiziran je Godišnji izvještaj o napretku za 2013. godinu. U okviru toga, raspravljalo se i o trenutnom stanju u reformskoj oblasti Strateško planiranje, koordinacija i izrada plitika, kao i o provedbi mjera iz Revidiranog akcionog plana 1 […]

Istraživanje: Evropski komunikacijski monitor 2013

23/01/2014

Evropski komunikacijski monitor objavio je istraživanje provedeno tokom 2013. godine iz oblasti komunikacijskog menadžmenta i odnosa s javnošću, a obuhvatilo je 2710 stručnjaka koji se bave ovim poslovima iz 43 evropske zemlje, pa i iz BiH. Više od 40 posto ispitanika radi na poslovima komunikacijskog menadžmenta, a prosječna njihova dob je 40 godina. Iako je […]

Usvojen program rada Vijeća ministara BiH

22/01/2014

Na današnjoj sjednici Vijeće ministara BiH je na prijedlog Generalnog tajništva usvojilo Program rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, kojim je planirano razmatranje i usvajanje više od 640 programskih zadataka – zakona, podzakonskih akata, međunarodnih ugovora i sporazuma, materijala iz oblasti EU-a, strategija, programa i akcijskih planova, politika, analiza i drugih akata […]

Utvrđen prijedlog zakona o elektroničnom dokumentu

22/01/2014

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici utvrdilo je Prijedlog zakona o elektroničkom dokumentu, koji će ubrzati procedure i samim tim unaprijediti efektivnost vlasti u kontaktu s građanima te doprinijeti daljnjem razvoju elektroničke uprave u institucijama BiH.     Značaj zakona prvenstveno se vezuje za stvaranje uvjeta za izjednačavanje elektroničkog i dokumenta u pisanom obliku u odvijanju […]

Novčane kazne za institucije koje uskrate pristup informacijama

21/01/2014

Prema posljednjim dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH, inspektori će moći novčano kažnjavati javne institucije koje građanima uskrate pristup informacijama. Nove izmjene predviđaju i da se osoba odgovorna za uskraćivanje pristupa informacijama može kazniti iznosom od 1.000 do 10.000 KM.    Novinari koji koriste ovaj zakon da bi došli do podataka za svoje priče, […]

svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts
lis0 Posts
stu0 Posts
pro0 Posts
sij0 Posts
velj0 Posts
ožu0 Posts
tra0 Posts
svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts