Poreska opterećenja koče zapošljavanje

31/01/2014

Stopa nezaposlenosti u BiH jedna je od najvećih u Evropi, a ključne prepreke za njeno smanjenje predstavljaju izostanak reforme sistema socijalne zaštite, velika izdvajanja za poreze i doprinose i visoke minimalne plate, ocijenio je Međunarodni monetarni fond (MMF). U izvještaju "Podsticanje rasta zapošljavanja na zapadnom Balkanu" MMF navodi da većina balkanskih zemalja pati od duboko […]

Počinje implementacija projekta iz oblasti ULJP

29/01/2014

U prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH, održan je početni sastanak o projektu "Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama državne službe u BiH", koji se finansira iz programa IPA 2011. Implementator projekta je konzorcij kojeg čine italijanska kompanija Eurecna, te irska GDSI i bosanskohercegovačka DJikic Consulting Services. Riječ je o projektu čija […]

VMBiH: Podržali projekat iz reforme javne uprave

29/01/2014

Na današnjoj sjednici Vijeće ministara BiH, između ostalog, usvojilo je Informaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave o projektu „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta  institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“ i dalo podršku ovom projektu koji će se finansirati sredstvima Fonda za reformu javne uprave u iznosu od oko 1,58 miliona KM. […]

Sastanak NT za Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

27/01/2014

Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa bit će održan u ponedjeljak  27.01.2014. godine u prostorijama zgrade Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, sa početkom u 12:00 sati. Dnevni red: 1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 21.10.2013god. Banja Luka); 2.    Analiza Godišnjeg izvještaja o napretku za […]

U ovoj godini konkretniji koraci ka uspostavi e-poslovanja u BiH

27/01/2014

Građani na donošenje zakona koji bi regulirali oblast e-poslovanja u BiH čekaju već godinama, a mali korak naprijed u tom pravcu bi moglo značiti i donošenje Prijedloga zakona o elektroničkom dokumentu, koji je prije nekoliko dana utvrdilo Vijeće ministara BiH.  Ovo je jedan od zakona koji će kompletirati ovu zakonsku regulativu na razini države.''Donošenjem Zakona […]

Sastanak NT: Dvije projektne ideje

27/01/2014

Na sastanku Nadzornog tima za Unaprijeđenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa, koji je održan u Brčkom, analiziran je Godišnji izvještaj o napretku za 2013. godinu. U okviru toga, raspravljalo se i o trenutnom stanju u reformskoj oblasti Strateško planiranje, koordinacija i izrada plitika, kao i o provedbi mjera iz Revidiranog akcionog plana 1 […]

Istraživanje: Evropski komunikacijski monitor 2013

23/01/2014

Evropski komunikacijski monitor objavio je istraživanje provedeno tokom 2013. godine iz oblasti komunikacijskog menadžmenta i odnosa s javnošću, a obuhvatilo je 2710 stručnjaka koji se bave ovim poslovima iz 43 evropske zemlje, pa i iz BiH. Više od 40 posto ispitanika radi na poslovima komunikacijskog menadžmenta, a prosječna njihova dob je 40 godina. Iako je […]

Usvojen program rada Vijeća ministara BiH

22/01/2014

Na današnjoj sjednici Vijeće ministara BiH je na prijedlog Generalnog tajništva usvojilo Program rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, kojim je planirano razmatranje i usvajanje više od 640 programskih zadataka – zakona, podzakonskih akata, međunarodnih ugovora i sporazuma, materijala iz oblasti EU-a, strategija, programa i akcijskih planova, politika, analiza i drugih akata […]

Utvrđen prijedlog zakona o elektroničnom dokumentu

22/01/2014

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici utvrdilo je Prijedlog zakona o elektroničkom dokumentu, koji će ubrzati procedure i samim tim unaprijediti efektivnost vlasti u kontaktu s građanima te doprinijeti daljnjem razvoju elektroničke uprave u institucijama BiH.     Značaj zakona prvenstveno se vezuje za stvaranje uvjeta za izjednačavanje elektroničkog i dokumenta u pisanom obliku u odvijanju […]

Novčane kazne za institucije koje uskrate pristup informacijama

21/01/2014

Prema posljednjim dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH, inspektori će moći novčano kažnjavati javne institucije koje građanima uskrate pristup informacijama. Nove izmjene predviđaju i da se osoba odgovorna za uskraćivanje pristupa informacijama može kazniti iznosom od 1.000 do 10.000 KM.    Novinari koji koriste ovaj zakon da bi došli do podataka za svoje priče, […]

srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts
lis0 Posts
stu0 Posts
pro0 Posts
sij0 Posts
velj0 Posts
ožu0 Posts
tra0 Posts
svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts