Tematski sastanak Nadzornog tima za ULJP

24/11/2011

Tematski sastanak Nadzornog tima za provedbu Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje dnevnog reda 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima od 28.10.2011. godine 3. Planiranje realizacije aktivnosti iz Revidiranog Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave za 2011.-2012. godinu […]

Počela implementacija Programa jačanja javnih institucija u BiH

24/11/2011

Radionicom koju je organiziralo Njemačko društvo za međunarodnu saradnju 23. i 24. novembra ove godine na Jahorini ozvaničen je početak realizacija nedavno potpisanog sporazuma o implementaciji Programa jačanja javnih institucija u BiH. Radionica je namijenjena predstavnicima Ureda koordinatora, kao glavnog partnera u ovom Programu, te Centralne banke BiH, Agencije za statistiku BiH, Agencije za predškolsko, […]

Radionica “Smjernice za monitoring i izvještavanje o implementaciji RAP 1 Strategije RJU”

22/11/2011

Ured koordinatora za reformu javne uprave u suradnji sa timom tehničke pomoći EUPAR projekta organizire radionicu  na temu predstavljanja "Smjernica za monitoring i izvještavanje  o implementaciji Revidiranog Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave".   Radionica će se održati 22.11.2011. godine na Vlašiću i  namjera je da se u okviru ovog skupa koordinatorima za reformu […]

Kvalitetnije izvještavanje ključ za bolje razumijevanje reforme javne uprave

22/11/2011

Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa timom tehničke pomoći EUPAR projekta Delegacije Evropske unije u BiH organizirali su za koordinatore reforme javne uprave u BiH i članove nadzornih timova iz šest reformskih oblasti radionicu  na temu predstavljanja „Smjernica za monitoring i izvještavanje  o implementaciji Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave“ […]

PARCO web stranica u konkurenciji za nabolju stranicu u BiH!

21/11/2011

U okviru takmičenja "WebAward.me 2011" za izbor najboljih web stranica u Bosni i Hercegovini za tekuću godinu, 21.11.2011. godine održat će se svečanost dodjele nagrada za najuspješnije u 15 kategorija. U okviru kategorije Javna uprava našla se i web stranica Ureda koordinatora za RJU, i to na inicijativu organizatora takmičenja – agencije Apriori komunikacije, kao […]

Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije

19/11/2011

Federalna vlada na sjednici održanoj 17. novembra ove godine podržala je provedbu Projekta "lzgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH" sredstvima koja će biti osigurana iz Fonda za reformu javne uprave u BiH. Cilj projekta je izgradnja kapaciteta zaposlenih u tijelima državne službe u FBiH za borbu protiv korupcije, njezino […]

Sastanak NT za Unaprijeđenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

18/11/2011

Sastanak Nadzornog tima za provedbu Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Unaprijeđenje kvalitete i procedura izrade i donošenja propisa, i Implementacijskog tima za projekat "Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sustav BiH", sa sljedećim dnevnim redom: 1.  Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 17.10.2011. godine u Brčkom); 2.  Usaglašavanje […]

Sastanak NT za oblast E-uprava

18/11/2011

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast E-uprava bit će održan 18.11.2011. godine u 11,30 sati u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo. Predloženi dnevni red: 1. Usvajanje dnevnog reda 2. Usvajanje Zapisnika sa sjednice NT-a održane 06.09.2011. godine 3. Pregled realizacije […]

Reforma javne uprave u BiH nema alternativu

18/11/2011

(Fena/MOJportal) – Tokom današnje završne konferencije u projektu "Jačanje kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini", učesnici su naglasili značaj reforme javne uprave kao jedan od ključnih prioriteta vezanih za ambicije naše zemlje da se integrira u evropsko društvo. Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Renzo Daviddi, naglašavajući značaj i potrebu […]

Vlada FBIH dala saglasnost na Nacrt aneksa III Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za RJU

18/11/2011

Vlada FBiH dala je na sjednici održanoj 17. novembra ove godine saglasnost na Nacrt aneksa III Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave između Odjela za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva, Agencije za međunarodni razvoj i saradnju Švedske, Ministarstva za razvoj i saradnju Holandije i Delegacije Evropske Komisije u BiH, s jedne, te […]

lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts
lis0 Posts
stu0 Posts
pro0 Posts
sij0 Posts
velj0 Posts
ožu0 Posts
tra0 Posts
svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts