Sjednica NT za oblast Upravni postupci i upravne usluge

31/10/2014

Sjednica Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupci i upravne usluge bit će održana 31. listopada s početkom u 12 sati. Mjesto održavanja sjednice je Brčko, u prostorijama Vlade Brčko distrikta. Predloženi dnevni red: 1.    Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog tima održane  06.02.2014.godine. […]

„Volontiraj – kreditraj“: Srednjoškolci radili u Uredu koordinatora

31/10/2014

Već sedmu godinu za redom Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH podržava projekat „Volontiraj – kreditiraj“ koji providi nevladina organizacija Infohause. Ovog puta učenici Druge gimnazije Dino Durmišević, Leonard Šiber, Amir Muminović, Ajdin Hadžić, te Emina Aziraj iz Ekonomske škole proveli su radni dan u Uredu koordinatora u ulozi državnih službenika. Emina Dervišević – […]

Počele obuke voditelja upravnih postupaka i inspektora

30/10/2014

U okviru projekta "Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora"  koji se realizira kroz reformsku oblast Upravni postupci i upravne usluge, a finansira se sredstavima IPA-e 2011, završen je ciklus obuka za državne službenike sa  na nivoa Brčko distrikta BiH i Republike Srpske.   Pomenute obuke su jedan od kjlučnih aktivnosti projekta i podijeljene asu na […]

Obavještenje o nabavci: projekat „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“

27/10/2014

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM (BROJ 423-2-2-11-42/14)   Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN   I.1. Podaci o ugovornom organu   Naziv: Ured/Kancelarija koordinatora za reformu javne uprav     Kontakt osoba: Mirnesa Mašić Adresa: Vrazova 9   Poštanski broj: 71000   Općina/Grad: Sarajevo – Centar   IDB/JIB: 4200334950020   Telefon: 033565760   Faks: 033565761   Elektronska […]

Vijeće ministara BiH Usvojilo Izvještaj o radu Ureda koordinatora

24/10/2014

Vijeće ministara ministara na 110. sjednici koja je održana 23. listopada, usvojilo je Polugodišnji izvještaj o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave sječanj – lipanj 2014. Kako stoji u Izvještaju. Ured koordinatora za reformu javne uprave u prvoj polovini 2014. nastavio je koordinirati proces reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, te provoditi aktivnosti […]

Prezentacija procesa reforme javne uprave za predstavnike Sindikata

24/10/2014

Članovi samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Federacije Bosne i Hercegovine na Bjelašnici su organizirali sjednicu Upravnog odbora i  sastanak predsjednika kantonalnih i općinskih odbora te ostalog članstva. Pri pripremi za sastanak, predstavnici Sindikata i sindikalnih organizacija iskazali su zainteresiranost da se detaljnije upoznaju sa procesom reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini (RJU). Tim […]

NT Institucionalna komunikacija: Predložena dinamika realizacije projekata

24/10/2014

Jedan od zaključaka sastanka Nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija, održanog 24. listopada u Brčkom,  bio je da se ponovo pokrene procedura javne nabave za konsultantske usluge za implementaciju projekta “Obuka službenika za odnose s javnošću – faza II” ponovo pokrene, s obzirom na to da bi rezultati implementacije ovog projekta u velikoj mjeri […]

NT ULJP: Planovi aktivnosti za četiri projekta

21/10/2014

Članovi Nadzornog tima za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima na sastanku održanom u četvrtak 16. oktobra u Banja Luci usvojili su planove aktivnosti za razvoj četiri projekta. Naime, ovim planovima će se precizno odrediti dinamika za razvoj projektne dokumentacije za projekte koji su već ranije prepoznati kao prioriteti. Usvojeni su planovi za slijedeće projekte: „Razvoj elektronskih […]

Obavještenje o nabavci za novi projekat

20/10/2014

Obavještenje o nabavci: projekat „Obuka zaposlenih koji obavaljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru“ OBAVJEŠTENJE O NABAVCI (BROJ 423-1-2-11-39/14)   Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN   I.1. Podaci o ugovornom organu   Naziv: Ured/Kancelarija koordinatora za reformu javne uprav    Kontakt osoba: Tila Arnaut   Adresa: Vrazova 9   Poštanski broj: 71000 […]

Sastanak NT za oblast Institucionalna komunikacija

17/10/2014

Sastanak Nadzornog tima za oblast Institucionalna komunikacija bit će održan u petak 24. listopada 2014. godine u 13 sati u prostorijama Vlade Brčko distrikta BiH, u Brčkom. Predloženi dnevni red sastanka: 1.    Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a 2.    Informacija o statusu projekata ″Obuka službenika za odnose s javnošću – faza II″ […]

kol0 Posts
ruj0 Posts
lis0 Posts
stu0 Posts
pro0 Posts
sij0 Posts
velj0 Posts
ožu0 Posts
tra0 Posts
svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts