Hrvatska: Odzvonilo surfanju na ‘Facebooku’ u hrvatskom pravosuđu

31/10/2009

Ustavni sud Republike Hrvatske je svojim zaposlenicima zabranio korištenje svih društvenih internetskih mreža, poput Facebooka, Twittera, My Spacea i ostalih. Ista zabrana postoji i za uposlene u Ministarstvu pravde RH, sudovima te ostalim pravosudnim institucijama. U obrazloženju za ovakvu odluku navodi se opasnost od otkrivanja povjerljivih informacija. Slična situacija je i u Upravi Grada Zagreba […]

U organizaciji Direkcije za evropske integracije BiH održana radionica “Kako uspješno sarađivati sa ekspertima”

30/10/2009

E-kapija: Direkcija za evropske integracije BiH uz podršku Agencije za međunarodni razvoj Kraljevine Španjolske organizovala je 29. novembra 2009. godine radionicu pod nazivom "Kako uspješno sarađivati sa ekspertima". Radionicu, koja je namijenjena državnim službenicima, voditeljima projekata u cilju sticanja znanja i vještina potrebnih za implementaciju projekata, otvorila je Zara Halilović, pomoćnik direktora Direkcije za evropske […]

Sarajevo: Prezentirani rezultati istraživanja o životnoj sredini s osvrtom na zapadni Balkan

30/10/2009

E-kapija: Na nivou regiona zapadnog Balkana samo 11 % građana zadovoljno je kvalitetom životne sredine, rezultat je ovo, 29.10.2009. godine u Sarajevu prezentiranog izvještaja o životnoj sredini provedenog na teritoriji Bosne i Hercegovine s osvrtom na Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Kosovo i Srbiju. Gotovo 70 % građana u BiH, kao mjere koje bi dale najviše […]

Održan sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Upravni postupak

30/10/2009

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Upravni postupak održan je u četvrtak, 29.10.2009. godine, u prostorijama zgrade Vlade Brčko Distrikta BiH. Sastanku su, u svojstvu članova, prisustvovali predstavnici Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH, dok je predstavnik državne razine izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini bio spriječen da prisustvuje sastanku. Sukladno dnevnom redu […]

Institucije uprave u BiH ispunile 37,69% mjera iz AP1

30/10/2009

Napredak u implementaciji mjera iz Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u odnosu na prethodno izvješće (april – juni 2009) je veći za 1,23% i sada iznosi 37,69%, novi su podaci zabilježeni u Izvješću o napretku praćenja provedbe mjera iz Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave, a koji je Vijeću ministara BiH na […]

Racionalizacijom javne potrošnje mogle bi se uštedjeti 2 mlrd. KM

30/10/2009

E-kapija: Centar za humanu politiku uz podršku Centara civilnih inicijativa, proveo je istraživanje o stanju javne potrošnje u BiH, s fokusom na uštede, bolju naplatu i pravedniju raspodjelu. Rezultati istraživanja pokazuju da je u BiH povećano učešće javne potrošnje u bruto društvenom proizvodu, s 38 posto u 2005. na 42 posto u 2008. BiH, u […]

Sastanak Nadzornog tima za oblast Upravni postupak

29/10/2009

Sastanak Nadzornog tima za provedbu Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupak, sa sljedećim dnevnim redom:     1.  Usvajanje zapisnika sa drugog sastanka Nadzornog tima, 2.  Informiranje o aktivnostima u vezi projekta ''Izrada programa za poboljšanje kvalitete upravnog odlučivanja u BiH'', 3.  Suglasnost članova Nadzornog tima na prijedlog […]

“Kako osigurati uspješnu suradnju sa ekspertima?”

29/10/2009

Radionica na temu "Kako osigurati uspješnu suradnju sa ekspertima?" održaće se u četvrtak 29.10.2009.g., u hotelu „Hollywood“ na Ilidži sa početkom u 9:30 sati. Organizator radionice je Direkcija za europske integracije uz podršku AECID (Agencije za međunarodni razvoj Kraljevine Španije). Radionici će prisustvovati i predstavnik Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Cilj radionice je da […]

Radionica: upravljanje projektnim ciklusom – projekti za provedbu RJU

29/10/2009

Jednodnevna radionica o principima upravljanja projektnim ciklusom, te primjenom tih principa u provedbi projekata finansiranih iz Fonda za reformu javne uprave, održana je 27. listopada 2009. godine u Sarajevu. Radionici, održanoj u Zgradi Parlamenta BiH, prisustvovali su članovi Nadzornih timova za provedbu Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave, entitetski koordinatori za reformu javne uprave, […]

srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts
lis0 Posts
stu0 Posts
pro0 Posts
sij0 Posts
velj0 Posts
ožu0 Posts
tra0 Posts
svi0 Posts
lip0 Posts
srp0 Posts
kol0 Posts
ruj0 Posts