Jednodnevna radionica o principima upravljanja projektnim ciklusom, te primjenom tih principa u provedbi projekata finansiranih iz Fonda za reformu javne uprave, održana je 27. listopada 2009. godine u Sarajevu. Radionici, održanoj u Zgradi Parlamenta BiH, prisustvovali su članovi Nadzornih timova za provedbu Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave, entitetski koordinatori za reformu javne uprave, te predstavnici Ureda koodinatora za reformu javne uprave, organizatora ovog događaja.

Radionicu je vodio Stefan Friedrichs, konsultant Federalne akademije za javnu upravu (Die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung –  BAKöV) iz Njemačke, suorganizatora događaja. Cilj radionice bio je unaprijeđenje suradnje tijekom operativne provedbe projekata, kroz učešće predstavnika drugih institucija uključenih u rad provedbenih struktura, koje su utvrđene kroz Zajedničku platformu o principima i načinu provedbe Akcionog plana 1.

Događaj se sastojao iz dva tematska dijela. Prvi dio obuhvatio je prezentaciju teorijskog koncepta upravljanja projektnim ciklusom (Project Cycle Management – PCM)i njegovih komponenti. Ovaj koncept u svom radu koristi Europska komisija, a na njemu se zasnivaju i procedure pripreme i provedbe projekata financiranih iz Fonda za reformu javne uprave.

Prezentaciju "Project management in the Public Sector: monitoring and Reviewing Activities, Resources and Results" možete preuzeti ovdje .

Drugi dio radionice sastojao se u praktičnom radu kroz radne grupe formirane od učesnika. Cilj ove vježbe bio je, kroz presjek trenutnog stanja, identificirati dobre prakse, postojeće prepreke, te sugestije i preporuke za daljnji rad.

Učesnici su se fokusirali na određene komponente ukupnog procesa, kao što su komunikacija, organizacijski kapaciteti, dosadašnje aktivnosti i procedure upravljanja. Pomenuti segmenti generalno su ocijenjeni zadovoljavajućim, uz konstataciju da postoji prostor za dalji napredak. Također je istaknuto je da će prikupljene informacije biti od velikog značaja u daljem procesu unaprijeđenja procedura i procesa.

Radionica je održana u sklopu seminara "Upravljanje projektnim ciklusom u kontekstu pripreme i implementacije projekata koji se financiraju iz sredstava Fonda za RJU" koji se održava u Sarajevu od 26. do 29. listopada 2009. godine. Program, organiziran od Ureda koordinatora i BAKöV – a, ima za cilj educiranje uključenih u proces provedbee reforme javne uprave kroz projekte financirane iz Fonda. To se prvenstveno odnosi na unaprijeđenje i razvitak ekspertskog znanja, upoznavanje sa dobrim praksama i primjerima, te pronalaženje riješenja za eventualne prepreke u ovom procesu.  

 

Foto galerija: