Једнодневна радионица о принципима управљања пројектним циклусом, те примјеном тих принципа у имплементацији пројеката финансираних из Фонда за реформу јавне управе, одржана је 27. октобра 2009. године у Сарајеву. Радионици, одржаној у Згради Парламента БиХ, присуствовали су чланови Надзорних тимова за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе, ентитетски координатори за реформу јавне управе, те представници Канцеларије коодинатора за реформу јавне управе, организатора овог догађаја.

Радионицу је водио Стефан Фридрихс, консултант Федералне академије за јавну управу (Die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung – BAKöV) из Њемачке, суорганизатора догађаја. Циљ радионице био је унапријеђење сарадње током оперативне имплементације пројеката, кроз учешће представника других институција укључених у рад имплементационих структура, које су утврђене кроз Заједничку платформу о принципима и начину имплементације Акционог плана 1.

Догађај се састојао из два тематска дијела. Први дио обухватио је презентацију теоретског концепта управљања пројектним циклусом (Project Cycle Management – PCM) и његових компоненти. Овај концепт у свом раду користи Европска комисија, а на њему се заснивају и процедуре припреме и имплементације пројеката финансираних из Фонда за реформу јавне управе. 

Презентацију "Project management in the Public Sector: monitoring and Reviewing Activities, Resources and Results" можете преузети овдје .

Други дио радионице састојао се у практичном раду кроз радне групе формиране од учесника. Циљ ове вјежбе био је, кроз пресјек тренутног стања, идентификовати добре праксе, постојеће препреке, те сугестије и препоруке за даљи рад. 

Учесници су се фокусирали на одређене компоненте укупног процеса, као што су комуникација, организациони капацитети, досадашње активности и процедуре управљања. Поменути сегменти генерално су оцијењени задовољавајућим, уз констатацију да постоји простор за даљи напредак. Такође је истакнуто је да ће прикупљење информације бити од великог значаја у даљем процесу унапријеђења процедура и процеса.

Радионица је одржана у склопу семинара "Управљање пројектним циклусом у контексту припреме и имплементације пројеката који се финансирају из средстава Фонда за РЈУ" који се одржава у Сарајеву од 26. до 29. октобра 2009. године. Програм, организован од Канцеларије координатора и BAKöV – а, има за циљ едукацију укључених у процес имплементације реформе јавне управе кроз пројекте финансиране из Фонда. То се првенствено односи на унапријеђење и развој експертског знања, упознавање са добрим праксама примјерима, те проналажење ријешења за евентуалне препреке у овом процесу.  

 

 Фото галерија: