br. Ime
1 Akcijski plan provedbe odredbi Privremenog sporazuma i SSP-a
2 Akcijski plan za realiziranje prioriteta iz dokumenta Europsko partnerstvo
3 Dokument višegodišnjeg indikativnog financijskog okvira (MIFF) 2020.-2012.
4 Europska komisija Izvješće o napretku Bosne i Hercegovine u 2009. godini
5 Europska komisija: Izvješće o napretku za 2010. godinu
6 Europska komisija: Prijedlog načela i uvjeta Europskog partnerstva sa BiH – studeni 2007. (engleska verzija)
7 Europska komisija: Strategija proširenja i ključni izazovi 2008.-2009.
8 Europska komisija: Strategija proširenja i ključni izazovi 2009.-2010.
9 Izvješće Europske komisije o napretku BiH u 2013.
10 Izvješće Europske komisije o napretku BiH za 2008. godinu
11 Komparativni prikaz nalaza i preporuka iz izvješća EK o nepretku BiH za 2006.,2007. i 2008. godinu
12 Odluka o Europskom partnerstvu za BiH 2008.
13 Preporuke Vijeća Organizacije za ekonomsku suradnju i razvitak
14 Principi javne uprave
15 Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima
16 SIGMA izvješće 2010: Procjena potencijalnih kandadata za članstvo u EU
17 Sporazum o stabilizaciji i priključenju (Stabilization and Association Agreement)
18 Strategija integriranja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju
19 Strategija proširenja i ključni izazovi 2014-15
20 Višegodišnji indikativni planski dokument (MIPD) 2008.-2010.
21 Izvješće EP o BiH za 2016. godinu (DEI)
22 Izvješće EP o BiH za 2018. godinu (DEI)
23 Analitičko izvješće – Mišljenje Povjerenstva o zahtjevu BiH za članstvo u EU (DEI)
24 Mišljenje EP o zahtjevu BiH za članstvo u EU (DEI)