br. naziv
1 2016-01-4: Ugovor za nabavku usluga obuke za realizaciju projekta “Specijalistički program obuka za IT menadžere”
2 2016-02-22: Ugovor za nabavku usluga za realizaciju projekta “Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu IT i rad na računaru”
3 2016: Obrazac praćenja realizacije ugovora
4 2016: Tabela realizacije ugovora
5 2016: Ugovor o konsultantskim uslugama za projekat SPPD II
6 2016: Tabela realizacije ugovora
7 2016: Ugovor o konsultantskim uslugama za implementaciju projekta JPP
8 2016: Vremenski plan realizacije JPP i SPPD II
9 Obrazac praćenja realizacije ugovora (e-servisi)
10 Realizacija ugovora u 2015
11 Ugovor o direktnom sporazumu (nabavka materijala za čišćenje)
12 Ugovor o direktnom sporazumu (pružanje usluga obaveznog i kasko osiguranja, registracije i teh. pregleda vozila)
13 Ugovor o direktnom sporazumu (usluge pranja motornih vozila)
14 Ugovor o konsultantskim uslugama za projekat “Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“
15 Ugovor o kupoprodaji roba i usluga za implementaciju projekta “Nadogradnja jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj
16 Ugovor o nabavci opreme
17 Ugovor o pružanju internet usluga
18 Ugovor o uslugama (e-servisi)
19 Ugovor o uslugama za projekat „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“
20 Nadogradnja TD pdf
21 TD – Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu IT i rad na računaru
22 TD Javno privatno partnerstvo
23 TD Specijalistički program obuka IT
24 TD SPPD II
25 TD-Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije
26 Tenderska dokumentacija – obuka sluzbenika za OSJ
27 TD Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta
28 TD Unapređenje final
29 TD oprema SPPD II 
30 TD -e- servisi
31 TD OBJAVLJENA OPREMA E-SERVISI
32 TD objavljena funkcionalni pregled
33 TD FINAL ISTBD za objavu
34 Razvoj elektronski obuka TD objavljena
35 TD – Unapređenje informacionog sistema u agenciji za državnu službu FBiH, agenciji za državnu upravu RS i pododjeljenju za ljudske resurse Brčko distrikta BiH
36 Razvoj elektronski obuka TD