Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika

31/07/2012

Na osnovu čl. 19. stav 4. i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedatelja Vijeća ministara BiH, […]

VM usvojilo Financijsko izvješće Fonda za RJU

27/07/2012

Na 14. sjednici održanoj 26. srpnja 2012. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ureda koordinatora za reformu javne uprave donijelo je Odluku o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća Fonda za reformu javne uprave za prošlu godinu.   Također na prijedlog Ureda koordinatora, Vijeće ministara donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o imenovanju članova i […]

BiH se poredi sa Srbijom, Crnom Gorom i Makedonijom

21/07/2012

• Otkad se aktivno radi na reformi javne uprave, koliko je do sada urađeno i koje su trenutno aktivnosti kada je reforma javne uprave u pitanju? -Reforma je počela 2007. godine, na osnovu donesene dokumentacije, odnosno pravnog i političkog okvira za njeno provođenje. To su Strategija i Zajednička platforma djelovanja organa u BiH na provođenju […]

Grčki ambasador Karolos Gadis posjetio Ured

19/07/2012

Grčki ambasador u Bosni i Hercegovini Karolos Gadis danas je posjetio Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH i razgovarao sa državnom koordinatoricom za RJU Semihom Borovac. Koordinatorica Borovac ukratko je upoznala ambasadora Gadisa sa procesom reforme javne uprave u našoj zemlji. „Ovaj Ured nije zasebna institucija, nego radimo pri kabinetu Vijeća ministara BiH. […]

Višak administracije u općinama

18/07/2012

Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH, u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ), organizovao je dvodnevnu radionicu za novinare o temi "Reforma javne uprave u BiH – provedba Strategije za RJU i revidiranog Akcionog plana 1", koja je održana prošle sedmice u Konjicu. Reforma javne uprave u BiH jedan je od […]

Sjednica NT E-Uprava

17/07/2012

Sastanak Nadzornog tima za oblast E-Uprava bit će održan 17. jula u 13.30 sati, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu. Za ovaj sastanak predložen je slijedeći dnevni red: 1.Usvajanje dnevnog reda, 2.Izbor predsjedavajućeg nadzornog tima, 3.Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastana Nadzornog tima (održanog 17.04.2012.godine u Sarajevu), 4.Pregled i razmatranje prvog periodičnog […]

Izabran novi predsjedavajući NT za E-Upravu

17/07/2012

Na posljednjoj sjednici Nadzornog tima za reformsku oblast E-Uprava, koja je održana 17. srpnja u Sarajevu, po sistemu rotacije izabran je predsjedavajući NT-a Željko Knežević ispred Ministarstva komunikacija i prometa BiH. Implementator projekta „Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka“ Slavko Vidović članovima Nadzornog tima prezentirao je Nacrt prvog periodičnog izvještaja, te […]

Održana radionica za novinare o procesu reforme javne uprave u BiH

13/07/2012

Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu suradnju (GIZ) organizirao je 12. i 13. jula u Konjicu radionicu za novinare o temi "Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini – gdje smo danas?". Državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH Semiha Borovac, u svom izlaganju,  podsjetila […]

Radionica za novinare u Konjicu

12/07/2012

Ured koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini, u saradnji s Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ), 12. i 13. srpnja organizira radionicu za novinare o temi “Reforma javne uprave u BiH – gdje smo danas”. Cilj radionice je podrobnije upoznavanje novinara sa procesom i dosadašnjim postignućima u reformi javne uprave, te ključnim […]

svi.0 Posts
lip.0 Posts
srp.0 Posts
kol.0 Posts
ruj.0 Posts
lis.0 Posts
stu.0 Posts
pro.0 Posts
sij.0 Posts
velj.0 Posts
ožu.0 Posts
tra.0 Posts
svi.0 Posts
lip.0 Posts
srp.0 Posts
kol.0 Posts
ruj.0 Posts