Na 14. sjednici održanoj 26. srpnja 2012. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ureda koordinatora za reformu javne uprave donijelo je Odluku o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća Fonda za reformu javne uprave za prošlu godinu.

 

Također na prijedlog Ureda koordinatora, Vijeće ministara donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o imenovanju članova i zamjenika članova nadzornih timova za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH.